Chirurgisch-orthodontische behandeling van een geretineerde incisief in de bovenkaak

View the english summary Open PDF (509.87 KB)
Een eruptiestoornis van een centrale incisief in de bovenkaak kan worden veroorzaakt door een intrusieluxatie van een tijdelijke voorganger. Afhankelijk van de leeftijd waarop dit trauma heeft plaatsgevonden, kan een dilaceratie ontstaan. Vrijleggen en eventueel ligeren, gevolgd door een orthodontische extrusie is dan meestal succesvol. In een casus bleek de centrale incisief in de bovenkaak verplaatst en leidde het vrijleggen, het ligeren en de orthodontische extrusie tot een fraai eindresultaat.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.