Door merg en been

Open PDF (461.03 KB)
Samenvatting van de inaugurale rede uitgesproken door dr. C.M. ten Bruggenkate bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar in de kaakchirurgie, in het bijzonder de maxillofaciale implantologie en reconstructieve preprothetische chirurgie aan de Vrije Universiteit Amsterdam op donderdag 15 november 2007.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.