Onder redactie van J.H.G. Poorterman

Excerpten van augustus 2008

Open PDF (540.51 KB)

Prothethische tandheelkunde: Effect van luchtdruk op tribochemisch zandstralen. Orthodontie: Therapietrouw headgear subjectieve en objectieve metingen, Esthetiek van het gezicht vergeleken met ‘ideale’ waarden. Mondziekten en kaakchirurgie: Prionziekten en tandheelkunde. Preventieve tandheelkunde: Effect van borstelen op geërodeerd dentine is gering, Behandeling van gevoelige tandwortels na parodontale therapie. Radiologie: Effect van beeldbewerking op digitale röntgenopnamen, Parodontale defecten op (digitale) röntgenopnamen. Hygiëne/sterilisatie: Overdracht van hepatitis-B-virus. Algemene ziekteleer: Cannabis roken risicofactor voor parodontitis, Thuisgebruik defibrillators niet zinvol, Gastro-oesofageale refluxziekte en speekselsecretie.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.