Diagnostiek en behandeling van het carpaletunnelsyndroom

View the english summary Open PDF (185.16 KB)

Nachtelijke tintelingen en andere gevoelsstoornissen in de vingers die worden verzorgd door de nervus medianus worden veroorzaakt door druk op die zenuw ter hoogte van de pols in de carpale tunnel. Het carpaletunnelsyndroom is de meest voorkomende drukneuropathie. De prevalentie van het carpaletunnelsyndroom in Nederland wordt bij volwassen vrouwen geschat op 9%, bij volwassen mannen op 0,6%. Er is een groot aantal risicofactoren bekend voor het ontstaan van een CTS. Voor tandheelkundige zorgverleners zijn vooral relevant: het kracht zetten met de hand, zoals tijdens het verwijderen van tandsteen of bij extracties, het werken met vibrerende (ultrasone) apparatuur en veelvuldig werken met de pols in flexie of extensie. Een typisch klachtenpatroon in combinatie met een gestoorde geleiding in de nervus medianus aan de pols levert diagnostische zekerheid. De behandeling van het carpaletunnelsyndroom kan expectatief, conservatief, of operatief zijn. Via arbeidshygiënische maatregelen kan het carpaletunnelsyndroom worden voorkomen of behandeld.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.