Prevalentie van verkalkingen van de arteria carotis op een panoramische röntgenopname

View the english summary Open PDF (147.64 KB)
In een retrospectief onderzoek werd de prevalentie van verkalking van de arteria carotis op routinematige panoramische röntgenopnamen onderzocht. Personen ouder dan 45 jaar zonder cerebrovasculair accident, transient ischaemic attack of radiotherapie van het hoofd-halsgebied werden geïncludeerd. Van 145 mannen (gemiddelde leeftijd 59,6 jaar) en 303 vrouwen (gemiddelde leeftijd 58,5 jaar) waren technisch bruikbare panoramische röntgenopnamen beschikbaar. Deze werden door een tandarts en een kaakchirurg onderzocht op de aanwezigheid van opaciteiten ter hoogte van de wervels C3-C4 en het os hyoideum. Tweeënveertig individuen met asymptomatische calcificaties van de arteria carotis werden geïdentificeerd (9,4% van de onderzochte populatie; gemiddelde leeftijd 68,2 jaar): 18 mannen (12,4%; gemiddelde leeftijd 66,2 jaar) en 24 vrouwen (7,9%; gemiddelde leeftijd 69,7 jaar). In 90% van de gevallen waren deze verkalkingen dubbelzijdig aanwezig. Deze resultaten duiden erop dat op een panoramische röntgenopname asymptomatische personen met een carotiscalcificatie kunnen worden geïdentificeerd.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd februari 2009 ; 116: 069-73
rubriek
Onderzoek en wetenschap
Gerelateerd