Professionele standaard versus autonomie van patienten

Patienten met ongewone extractiewensen 1

View the english summary Open PDF (88.15 KB)

Mondige patiënten zullen in de toekomst sneller met hun eigen indicaties komen. Hierdoor worden tandartsen vaker geconfronteerd met soms ongewone wensen van patiënten. Een ingrijpende wens van een patiënt is het verwijderen van (alle) gebitselementen. De vraag die in dit artikel centraal staat is hoe te handelen bij een dergelijk verzoek. Geconcludeerd wordt dat de autonomie van een patiënt wordt begrensd door de professionele standaard van tandartsen en het vermogen van een patiënt om zijn belangen op redelijke wijze te kunnen behartigen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.