Tevredenheid van ouders over het schisisteam

View the english summary Open PDF (91.65 KB)

Aan de 213 leden van de werkgroep Schisis van de Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders werd een vragenlijst gestuurd met stellingen en een aantal open vragen in relatie tot de ontvangen behandelingen. Tevens werd ouders gevraagd een rapportcijfer te geven voor het behandelende team van hun kind. De resultaten (respons n = 101) tonen aan dat er op een aantal aspecten verschillen zijn in de tevredenheid over de geleverde zorg tussen de 5 behandelteams met de meeste respondenten. Het gemiddelde rapportcijfer van de ouders voor de zorg van Nederlandse schisisteams was 7,4. Ouders wensen beter te worden geïnformeerd en vriendelijker te worden behandeld.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.