Corpus alienum in de tong

View the english summary Open PDF (96.27 KB)

Een 3-jarige jongen werd verwezen naar de afdeling spoedeisende hulp van een medisch centrum vanwege een zwelling van de tong. Röntgenologisch onderzoek wees uit dat het om een volledig intact gebitselement ging dat bij eerdere presentatie op de afdeling spoedeisende hulp over het hoofd was gezien. Het corpus alienum werd onder algehele anesthesie probleemloos verwijderd. Een corpus alienum in de lip komt in huisartsenpraktijken en op afdelingen voor spoedeisende hulp veel voor. Een vreemd lichaam in de tong is daarentegen minder vaak beschreven. Lichamelijk onderzoek is de sleutel bij het stellen van de diagnose. Bij twijfel dient een röntgenopname te worden gemaakt.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.