Proefschriften 25 jaar na dato 30. Mondzorg en mondhygiënisten

View the english summary Open PDF (152.11 KB)

In 1986 verscheen het proefschrift ‘Kiezen voor mondhygiënisten’ dat de wetenschappelijke basis vormde voor de verdere ontwikkeling van het beroep van mondhygiënist in Nederland. Sindsdien heeft het beroep zich zeer sterk ontwikkeld. Inmiddels worden daartoe gekwalificeerde mondhygiënisten in staat geacht eenvoudige restauratieve behandelingen van tandartsen over te nemen, waardoor vooral bij kinderen de behandeling grotendeels door 1 persoon kan geschieden. Desondanks doen recente ontwikkelingen, zoals de sterke uitbreiding van het aantal op te leiden tandartsen, vermoeden dat de taakherschikking moeizaam verloopt. Dat wijst erop dat de beleidsmakers vooralsnog niet ondubbelzinnig hebben gekozen voor mondhygiënisten en preventie.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.