Het gebruik van digitale technologie bij een zorgafhankelijke patiënt

View the english summary Open PDF (134.19 KB)

Veel onderzoeken hebben aangetoond dat patiënten met het dementiesyndroom een grotere kans hebben op een slechte mondgezondheid. Bij een 78-jarige vrouw met de ziekte van Alzheimer was een kroonfractuur van gebitselement 22 opgetreden. De vrouw had in het verleden haar mond altijd goed verzorgd, maar door haar zorgafhankelijkheid was deze zelfzorg drastisch verminderd. Besloten werd de wortel van het gebitselement te verwijderen en een adhesiefbrug te vervaardigen. Hierbij was de digitale technologie een welkom hulpmiddel.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.