Neutrale zone

View the english summary Open PDF (743.84 KB)

Bij het opstellen van een volledige gebitsprothese moet niet alleen naar het occlusieconcept worden gekeken, maar naar het totale occlusiesysteem. Belangrijk onderdeel daarvan is de positie van de prothese-elementen. Dit prothetische deel van het occlusiesysteem staat in directe relatie met de tong, de mondbodem, de wangen en de lippen. Prothese-elementen dienen zich in de onderprothese te bevinden in de zogeheten neutrale zone van de edentate onderkaak. Dat is de spanningsloze ruimte tussen enerzijds de tong en anderzijds de kauw- en mimische musculatuur die de bewegingen van de lippen en de wangen verzorgen. Daarnaast moeten de prothesemolaren en de contour van het prothesebasismateriaal van de bovenprothese de wangen en de bovenlip ondersteunen om te voorkomen dat een ‘prothesegezicht’ ontstaat.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.