Miscommunicatie bij de behandeling van een medisch gecompromitteerde patiënt

View the english summary Open PDF (286.71 KB)

Een 42-jarige patiënt met cardiale problemen had last van parodontitis. Het probleem werd pas na 6 maanden verholpen. Gedurende die periode had de patiënt een grote kans op endocarcarditis door een bacteriëmie, hetgeen door geen van de mondzorgverleners was onderkend. Voor de behandeling van een patiënt met een groot risico op een endocarditis dienen de richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting als leidraad. Afwijken van de richtlijn mag alleen als daarvoor juiste argumenten zijn. Vindt de behandeling binnen een team plaats dan is er niet alleen sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid, maar ook van een gezamenlijke aansprakelijkheid. Adequate communicatie en dossiervoering zijn bij medisch gecompromitteerde patiënten essentieel.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.