Volledige gebitsprothesen: een inspanningsverbintenis!

View the english summary Open PDF (324.33 KB)

Het vervaardigen van een volledige gebitsprothese kan, in juridische termen, worden gekwalificeerd als een inspanningsverbintenis. Immers, het resultaat ofwel de tevredenheid van de patiënt met de nieuwe gebitsprothese is moeilijk te voorspellen en blijkt niet alleen afhankelijk van de tandarts/tandprotheticus en de technische kwaliteit. De relatie tussen de tandarts/tandprotheticus en de patiënt is complex, maar in grote mate medebepalend voor de patiënttevredenheid. Dit is vooral het geval bij patiënten met een atrofische processus alveolaris of andere (orale) problemen. De patiënt moet bij het vervaardigen van een volledige gebitsprothese als de beste medewerker van de tandarts/tandprotheticus worden beschouwd. Ter preventie van of om goed voorbereid te zijn op mogelijke juridische procedures is een goed patiëntendossier belangrijk. Daarin dienen onder meer de verstrekte informatie aan de patiënt, de hulpvraag en het verwachtingspatroon van de patiënt duidelijk te zijn vastgelegd.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Afb. 4. Model waarmee de verregaande atrofie van de processus alveolaris maxillae kan worden geïllustreerd.
Afb. 4. Model waarmee de verregaande atrofie van de processus alveolaris maxillae kan worden geïllustreerd.
Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd december 2011 ; 118: 617-621
doi
https://doi.org/10.5177/ntvt.2011.12.11190
rubriek
Thema
thema
De volledige gebitsprothese nader belicht
Gerelateerd