De toevallige vondst van een parodontitis apicalis

View the english summary Open PDF (184.89 KB)

Als een tandarts bij toeval een niet-pijnlijke parodontitis apicalis vaststelt, rijst de vraag of deze aandoening moet worden behandeld of niet. Argumenten voor behandeling zijn dat de ontsteking op termijn pijn kan veroorzaken, groter kan worden en de algemene weerstand van de patiënt kan aantasten. Argumenten tegen kunnen zijn dat de behandeling het gebitselement verzwakt, dat iatrogene schade kan optreden en dat de behandeling kostbaar is en belastend voor de patiënt en niet in alle gevallen tot volledige genezing leidt. Onderzoek geeft geen uitsluitsel over welke keuze de juiste is. Bij dergelijke beslissingen zullen daarom persoonlijke beoordelingen van de patiënt en de tandarts over de invloed op de levenskwaliteit van de patiënt een belangrijke rol spelen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.