Lokale zwelling van de gingiva die berustte op een perifere reuscellaesie

View the english summary Open PDF (1.59 MB)

Een 29-jarige vrouw klaagde bij haar tandarts over een lokale zwelling van de gingiva die gemakkelijk bloedde bij het tandenpoetsen en sinds ongeveer 1 jaar aanwezig was. Bij de differentiële diagnose werd gedacht aan epulis gravidarum, perifere reuscellaesie en perifeer ossificerend granuloom. Na algehele verwijdering van de zwelling bevestigde histopathologisch onderzoek een perifere reuscellaesie. Bij een perifere reuscellaesie moet grondige excochleatie van het onderliggende bot plaatsvinden. Als de botwanden goed worden gereinigd, treedt zelden een recidief op.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Afb. 4. Epulis gravidarum in het onderfront.
Afb. 4. Epulis gravidarum in het onderfront.
Kennistoets
De termijn voor de kennistoets is verlopen
Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd oktober 2012 ; 119: 485-488
doi
https://doi.org/10.5177/ntvt.2012.10.12140
rubriek
Casuïstiek
Gerelateerd