Tuchtcollege hekelt onterechte delegatie

View the english summary Open PDF (1.43 MB)

Een regionaal tuchtcollege heeft een tandarts veroordeeld omdat hij een daartoe niet-bevoegde zorgverlener voorbehouden handelingen heeft laten verrichten en die uitspraak vormde de aanleiding om enige toelichting te geven op de Nederlandse wetgeving. In Nederland wordt, meer dan in de meeste andere landen, aan niet-medici betrekkelijk veel ruimte gegeven voor het uitvoeren van tandheelkundige handelingen. Deze vrijheid kent echter haar grenzen en deze zijn vastgelegd in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Deze wet kent als centrale eis de bekwaamheid. Daarnaast maakt de wet op dit moment nog onderscheid tussen een groep zorgverleners die zelfstandig bevoegd zijn voorbehouden handelingen te verrichten (tandartsen), een groep zorgverleners die functioneel bevoegd zijn (mondhygiënisten) en groepen die onbevoegd zijn. Mits wordt voldaan aan de wettelijke eisen kunnen ook niet-bevoegden voorbehouden handelingen verrichten. In de toekomst zou dit systeem kunnen worden doorbroken, in die zin dat de eis van bevoegdheid komt te vervallen. Link naar de uitspraak van het tuchtcollege: uitsprtuchtcol469.pdf

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.