Kronen en bruggen - functies en typen

View the english summary Open PDF (1.98 MB)

Kronen vervangen delen van gebitselementen. Ze kunnen echter ook implantaatgedragen zijn en dan vervangen ze een geheel gebitselement. Bruggen vervangen met 1 of meer brugtussendelen of vrij-eindigende brugdelen gehele gebitselementen en worden bevestigd op pijlerelementen, op implantaten of op beide. De meest toegepaste materialen zijn metaal, metaal-porselein en keramiek. Na het bepalen van een indicatie voor een kroon of een brug is de beoogde functie het uitgangspunt voor het te kiezen type. De beoogde functies van kronen zijn het verbeteren van de esthetiek, het beperken van fractuur risico van het gebitselement, het fungeren als pijlerelement voor een frameprothese en het spalken van gebitselementen. Verder kunnen kronen worden getypeerd op basis van het aantal vervangen vlakken van een gebitselement en op basis van de begrenzing van de preparatie. De beoogde functies van bruggen zijn het verbeteren van de esthetiek en van de kauw- en steunfunctie. Kronen en bruggen kunnen ook dienen als tijdelijke constructie en een functie vervullen bij een zogenoemde interim-behandeling.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Afb. 8. Keramiekbrug; gereed (b).
Afb. 8. Keramiekbrug; gereed (b).
Kennistoets
De termijn voor de kennistoets is verlopen
Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd december 2012; 119: 595-605
doi
https://doi.org/10.5177/ntvt.2012.12.12249
rubriek
Thema
thema
Kronen en bruggen
Gerelateerd