Een pilotonderzoek

Peri-implantitis in de algemene kaakchirurgische praktijk

View the english summary Open PDF (790.90 KB)

Een peri-implantaire infectie is een aandoening waarvan de prevalentie en de incidentie jaarlijks hoger zullen worden als gevolg van de toegenomen hoeveelheden implantaten die worden geplaatst. Aan de hand van bestaande literatuur is als pilot een patiënt-controleonderzoek uitgevoerd onder de patiënten die op een afdeling voor mondziekten, kaak- en aangezichtchirurgie met implantaten waren behandeld. Er werden significante relaties gevonden tussen enerzijds het voorkomen van peri-implantitis en anderzijds preimplantaire botaugmentatie, bruggen en overkappingsprothesen met een drukknopmesostructuur in vergelijking met solitaire kronen, een slechte mondhygiëne, een slechte parodontale conditie en het ontbreken van gekeratiniseerde mucosa rondom het implantaat.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Afb.1d. Na curettage van het weefsel is het klassieke beeld van een ‘slotgracht’ rondom het aangedane implantaat goed zichtbaar.
Afb.1d. Na curettage van het weefsel is het klassieke beeld van een ‘slotgracht’ rondom het aangedane implantaat goed zichtbaar.
Kennistoets
De termijn voor de kennistoets is verlopen
Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd maart 2012 ; 119: 124-128
doi
https://doi.org/10.5177/ntvt.2012.03.10148
rubriek
Onderzoek en wetenschap
Gerelateerd