Lezerspost - cijfers en citaten

Open PDF (913.91 KB)

10 tot 15% van de volwassenen ontwikkelt parodontitis. De ernst van de ontsteking varieert tussen personen en kan niet alleen worden verklaard door een verschil in de kwaliteit en de kwantiteit van de subgingivale microflora. Dit suggereert dat genetische vatbaarheid, verschillen in omgevings factoren en de daarmee samen hangende unieke immuunreactie wezenlijk bijdragen aan de etiologie. Parodontitis manifesteert zich niet alleen op lokaal niveau, maar heeft ook systemische effecten. Parodontitis wordt verondersteld een risicofactor te zijn voor bijvoorbeeld cardiovasculaire aandoeningen, diabetes mellitus en mogelijk ook voor reumatoïde artritis… pag. 191.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.