Reacties naar: redactielezerspost@ntvt.nl

Lezerspost - cijfers en citaten

Open PDF (1.13 MB)

Tandeloosheid kwam statistisch significant meer voor bij de ouderen met een slechte IADLscore (oddsratio 1,58), weinig activiteiten op het terrein van ontspanning en sociale contacten (oddsratio 1,63), onvoldoende wandelactiviteiten (oddsratio 1,31) en weinig algemene fysieke activiteiten (oddsratio 1,45) dan bij de ouderen zonder kenmerken van subjectieve lichamelijke onzelfredzaamheid. pag. 339....

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.