Het indiceren van analgetica in de mondzorg

View the english summary Open PDF (1.25 MB)

Een representatief onderzoek onder Nederlandse tandartsen en mond-, kaak- en aangezichtschirurgen toonde aan dat zij bijna allemaal analgetica indiceren. Van de tandartsen adviseerde 35% bij 1 of meerdere extracties een analgeticum te gebruiken. Van hen adviseerde 47% het analgeticum in te nemen voor de pijn begint. Bij vergelijkbare behandelingen indiceerde 89% van de mond-, kaak- en aangezichtschirurgen een analgeticum en 73% adviseerde preventief een analgeticum te gebruiken. Ook bij andere behandelingen adviseerden mond-, kaak- en aangezichtschirurgen vaker een analgeticum dan tandartsen. Tandartsen adviseerden meestal paracetamol en mond-, kaak- en aangezichtschirurgen meestal een ‘non-steroidal anti-inflammatory drug’. De meeste tandartsen en alle mond-, kaak- en aangezichtschirurgen vonden dat ze genoeg kennis hadden over bijwerkingen en interacties van analgetica. Een meerderheid gaf aan dat zij door middel van nascholing bij tijd en wijle op de hoogte wilden worden gehouden over analgesie.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.