Tandarts of tandprotheticus kan aansprakelijk zijn voor schade door een ongeschikte gebitsprothese

Open PDF (1.96 MB)

Het plaatsen van een gebitsprothese kan tot klachten leiden. Soms zijn deze klachten inherent aan de toestand van de mond van de patiënt, maar soms zijn de klachten het gevolg van een gebrek in de gebitsprothese zelf, bijvoorbeeld door een onjuist ontwerp. Wanneer de patiënt hierdoor schade lijdt, is het de vraag of en op wie hij zijn schade kan verhalen. Slaagt de patiënt er in om aan te tonen dat de gebitsprothese ongeschikt is, dan kan de tandarts of tandprotheticus aansprakelijk zijn, mits de tekortkoming hem kan worden toegerekend krachtens schuld of krachtens de wet.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.