Proefschriften 25 jaar na dato 37. Vatbaarheid voor parodontale aandoeningen

View the english summary Open PDF (2.18 MB)

In de jaren ’80 van de vorige eeuw werd waargenomen dat individuen in verschillende mate parodontitis ontwikkelen, maar een sluitende verklaring hiervoor bestond niet. Er werd van uitgegaan dat parodontitis ontstond door de aanwezigheid van virulente micro-organismen in combinatie met een inadequate lichaamsafweer. In de loop der tijd is meer informatie beschikbaar gekomen over deze veronderstelde disbalans. Wat de microflora betreft, is aangetoond dat paropathogenen als Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis en Tannerella forsythia risicofactoren zijn voor parodontitis. Daarnaast zijn genetische variaties bepalend voor de onstekingsreactie op deze micro-organismen. Medische factoren (diabetes mellitus) en levensstijlfactoren (roken en psychische stress) en in mindere mate hormonale veranderingen kunnen invloed hebben op de progressie van parodontitis. Met deze informatie is het risico op parodontitis, de prognose van parodontale behandeling en de nazorg beter en toegesneden op het risicoprofiel van de patiënt.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Afb. 1. De biofilm (rood) is op het worteloppervlak waarneembaar en in direct contact met de afweercellen (groen) in de pocketwand.
Afb. 1. De biofilm (rood) is op het worteloppervlak waarneembaar en in direct contact met de afweercellen (groen) in de pocketwand.
Kennistoets
De termijn voor de kennistoets is verlopen
Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd december 2013; 120: 687-690
doi
https://doi.org/10.5177/ntvt.2013.12.13178
rubriek
Onderzoek en wetenschap
Multimedia bij dit artikel
Gerelateerd