Het krachtenspel van kronen en bruggen in het occlusiesysteem, mede in relatie tot het orofaciale systeem

View the english summary Open PDF (1.92 MB)

Een niet goed functionerend occlusiesysteem heeft negatieve gevolgen voor het functieniveau van het orale systeem en het orofaciale systeem. Zuiver mechanisch gezien heeft een beperkte anatomische reductie van het occlusiesysteem beperkte gevolgen voor het functieniveau omdat er diverse vormen van adaptatie, reservecapaciteit en compensatie zijn. Na verlies van (delen van) gebitselementen kan een occlusiesysteem echter zodanig anatomisch zijn gereduceerd dat herstel van het functieniveau nodig is, bijvoorbeeld met al dan niet implantaatgedragen kronen en bruggen. De mechanische belastbaarheid van een intact gebitselement en van eenzelfde type gebitselement dat na aantasting is gerestaureerd met een gegoten kroon is niet essentieel verschillend. Bij bruggen ligt dit anders omdat de mechanische belasting wordt gereguleerd via de mechanoreceptoren in de parodontale ligamenten van de gebitselementen. Deze regulering wordt verstoord bij een tekort aan of, in geval van implantaten, de afwezigheid van mechanoreceptoren. Of dit tot merkbare problemen leidt, is niet bekend.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Afb. 5. Een occlusiesysteem met een gecompliceerde maxillomandibulaire relatie en vergaande interne compensatiemechanismen die een totale occlusale reconstructie nodig maken.
Afb. 5. Een occlusiesysteem met een gecompliceerde maxillomandibulaire relatie en vergaande interne compensatiemechanismen die een totale occlusale reconstructie nodig maken.
Kennistoets
De termijn voor de kennistoets is verlopen
Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd februari 2013; 120: 94-101
doi
https://doi.org/10.5177/ntvt.2013.02.12265
rubriek
Thema
thema
Kronen en bruggen
Multimedia bij dit artikel
Gerelateerd