Dossierplicht: overdracht of afschrift

View the english summary Open PDF (2.13 MB)

De wet verplicht elke zorgverlener en dus ook tandartsen een dossier bij te houden. De meeste regels over de dossierplicht staan in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. En, zoals vaker het geval met wetten, de interpretatie wordt overgelaten aan de (tucht)rechter. Er is vooral veel jurisprudentie over welke informatie in het dossier thuishoort. Niet zelden trekt een tandarts in een procedure aan het kortste eind omdat zijn verweer niet ondersteund wordt door het dossier. En als blijkt dat (een deel van) het dossier vernietigd is, ondanks de wettelijke bewaarplicht, dan kan ook dit op weinig sympathie van de rechter rekenen. In een recente uitspraak stelt het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg zich strikter op dan ooit. Met verstrekkende gevolgen, en niet alleen voor de betrokken tandarts.

Bijlage: recente_uitspraak_ctgzaaknrc2010_232.doc

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Illustrator: Ron Slagter
Illustrator: Ron Slagter
Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd juni 2013; 120: 301-305
doi
https://doi.org/10.5177/ntvt.2013.06.13120
rubriek
Visie
Multimedia bij dit artikel

Afbeeldingen, foto's en tekeningen

Gerelateerd