Onder redactie van J.H.G. Poorterman

Excerpten - juni 2014

Open PDF (2.68 MB)

Prothetische tandheelkunde

  • Verlies van premolaren in verkorte tandbogen

Radiologie

  • Carotisverkalkingen bij primaire hyperparathyreoïdie
  • Relatie van foramen mentale en canalis mandibularis

Gerodontologie

  • Dierexperimenteel onderzoek naar veroudering van speekselklieren
  • Mondgezondheid van ouderen met dysfagie

Algemene ziekteleer

  • Lichen planus in de oesofagus

Restauratieve tandheelkunde

  • Universele composieten

Kindertandheelkunde

  • Onvoldoende aandacht voor orale verwaarlozing bij kinderen

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.