Knobbelverbuiging door polymeriseren

Materiaalkunde

Open PDF (139.73 KB)

Een laboratoriumonderzoek had de vergelijking ten doel van de knobbelverbuiging die optreedt bij het polymeriseren van 4 composieten in MOD-preparaties. In 40 geëxtraheerde gave bovenpremolaren werden op de vestibulaire en linguale vlakken referentiepunten van composiet gehecht als steunpunten voor de bekken van een digitale micrometer. Nadat sleufvormige MOD-preparaties zonder boxen waren gemaakt (3 mm breed en 3,5 mm diep) werd de vestibulo-linguale afstand tussen de referentiepunten gemeten. Restaureren gebeurde met 3 composieten met grote polymerisatiediepte (bulk fill composieten) en met een siloranecomposiet. Hechting van de bulk fill composieten vond plaats met Adper Single Bond Plus™, de siloranecomposiet werd gehecht met het LS System Adhesive™. De bulk fill composieten werden in 1 keer gepolymeriseerd, bij de siloranecomposiet gebeurde dat laagsgewijs in 2 lagen. Na het voltooien van de restauraties werd opnieuw de vestibulo-linguale afstand tussen de referentiepunten gemeten. De resultaten zijn weergegeven in de tabel.

Verkorting van de afstand tussen de vestibulaire en linguale referentiepunten (µm).

Bij alle restaurauraties was een een verbuiging van de knobbels opgetreden. Die was het minst bij de Filtek LS™-restauraties en het meest bij de QuiXX™-restauraties. De verschillen tussen de groepen waren significant, met uitzondering van die tussen QuiXX™ en X-tra fil™.

Bron

  • Behery H, El-Mowafy O, El-Badrawy W, Saleh B, Nabih S. Cuspal deflection of premolars restored with bulk-fill composite resins. J Esthet Restor Dent 2016; 28: 122-130.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.