×

Ethische kwesties in de mondzorg voor kwetsbare ouderen

DOI: 10.5177/ntvt.2019.12.19077 Bladzijden: 687-695

Thema

Voor kwetsbare ouderen is vaak intensieve preventieve en curatieve mondzorg nodig ten behoeve van de kwaliteit van leven. Door fysieke en cognitieve beperkingen van de oudere kunnen behandelingen niet altijd lege artis uitgevoerd worden, wat tot praktische problemen leidt. Hieraan gerelateerd doen zich morele vragen voor. Mondzorg voor kwetsbare ouderen kan, zelfs met beperkingen, bijdragen aan hoge kwaliteit van leven als deze ethische kwesties vaker expliciet daarin betrokken worden. Daarmee zal ook de morele druk van ethische kwesties op de zorgverlener worden verlicht. Het gaat veelal om ‘alledaagse’ ethische kwesties, waarvoor de betrokkenen met elkaar oplossingen kunnen vinden in open overleg in een zorgethische benadering. Dat laatste betekent gerichtheid op ‘de goede dingen goed doen’ met inbegrip van alle relevante aspecten van de persoon en de omgeving. Voorwaarden zijn onder andere inbedding van de mondzorg in de zorg voor ouderen en voor zorgverleners betrokkenheid bij de oudere en kennis en vaardigheden om te reflecteren.

Ethical decision making in dental care for frail older people

Vurnerable older people often need intensive preventive and curative oral health care. However, their physical and cognitive decline does not always allow for lege artis implementation of dental treatments. This causes practical problems often with related moral issues. Including these moral issues in planning and implementation will make oral healthcare more effective and will also alleviate moral pressure on oral healthcare providers. Mostly the moral issues relate to every day ethics, which can be solved by all persons involved collectively, in open consultation and with an ethics of care approach. This means aiming at ‘doing the right thing in the right way’, including all the relevant aspects of the person of the patient and his/her environment. To achieve this, oral health care should be embedded in the overall care process for the elderly and care providers should feel involved with the older person and have reflective skills.

Log in om door te lezen of om te reageren

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Lees verder