×

Therapeutisch voorschrijven van antibiotica en NSAID’s door tandartsen in Nederland

DOI: 10.5177/ntvt.2019.10.18205 Bladzijden: 491-499

Thema

Eind 2015 onderzocht de KNMT de indicatie voor het therapeutisch voorschrijven van antibiotica en NSAID’s door tandarts-algemeen practici in Nederland en factoren die daarbij een rol spelen. Van de 1.087 benaderde tandartsen vulden er 367 (34%) de webenquête in. Zij schreven in de 4 aan het onderzoek voorgaande weken aan gemiddeld 1,3% van hun patiënten een antibioticum voor. Een vijfde (20%) had moeite met de afweging of een ontstekingsremmer is geïndiceerd en/of met de keuze tussen antibioticum of NSAID. Gevraagd om medicatiebeslissingen (al of geen antibioticum geïndiceerd) bij 11 vignetten (fictieve casussen) beoordeelde 11% van de respondenten elk daarvan juist. Bij 39% was sprake van onderbehandeling, bij 24% overbehandeling en bij 26% van zowel overals onderbehandeling. Buitenslands gediplomeerde respondenten waren oververtegenwoordigd in de laatste 2 categorieën. Ruim de helft (55%) van de deelnemers bleek behoefte te hebben aan een richtlijn voor het voorschrijven van antibioticum bij tandheelkundige behandelingen en 28% (ook) aan bij- en nascholing op dit gebied.

Therapeutic prescription of antibiotics and NSAID’s by dentists in the Netherlands

Late in 2015 the Royal Dutch Dental Association (KNMT) conducted a study of the therapeutic prescription of antibiotics and NSAIDs by dentists in general practice in the Netherlands and the factors influencing their decisions. Of the 1,087 dentists contacted 367 (34%) completed the online questionnaire. In the 4 weeks preceding the study they had prescribed an antibiotic to 1.3% of their patients on average. A fifth (20%) found it difficult to decide whether an anti-inflammatory drug is indicated and/or whether this should be an antibiotic or a NSAID. Questioned about medication decisions (whether or not antibiotics are indicated) in 11 fictional cases, 11% of respondents judged every case correctly. 39% undertreated, 24% overtreated and 26% both undertreated and overtreated. In the last two categories, dentists with non-Dutch degrees are overrepresented. More than half (55%) of the respondents say they need a guideline for prescribing antibiotics in dental treatment and 28% (also) need postgraduate education on this matter.

Log in om door te lezen of om te reageren

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Lees verder