× ABONNEREN

DentTalk podcast

Het NTVT biedt naast het tijdschrift, de website, kennistoets en webinars ook onderscheidende DentTalk podcasts. We bieden zowel korte podcasts over specifieke onderwerpen als langere afleveringen met meerdere gasten. Heb je leuke vragen, onderwerpen of tips voor ons? Laat het ons weten via redactie@ntvt.nl.

Luister de laatste aflevering


Podcast aflevering 51: TMD in de algemene praktijk: de pijndiagnostiek

Pijnlijke temporomandibulaire disfunctie komt bij zo’n 7 tot 8% van de Nederlandse volwassenen voor. Er zijn in Nederland zo’n 55 tandarts-gnathologen en deze hebben ook nog een scheve verdeling over Nederland, zoals bleek uit de Staat van de mondzorg in 2023. Ruim 72% bevindt zich in het westen en het midden van het land. Een groot deel van de TMD-patiënten zal dus de toevlucht zoeken naar de algemene praktijk. Dan is het wel fijn om als mondzorgverlener wat handvatten te hebben voor het adequaat helpen van zo’n patiënt. Daarom is  dr. Stani Kalaykova, tandarts-gnatholoog en opleider aan de Radboud universiteit in Nijmegen, voor deze DentTalk podcast (online 15 mei 2024) uitgenodigd. In deze podcast wordt ingegaan op de pijndiagnostiek. In de volgende podcast, het tweede deel van dit tweeluik, wordt stilgestaan bij de functiestoornissen van het kaakgewricht.

us_uk_apple_podcasts_listen_badge_rgb_1.png

spotify_podcast_badge_blk_grn_330x80.png 

google_podcasts_badge_2x.png

 

 

Alle afleveringen

Podcast aflevering 50: NTVT update april 2024
In deze NTVT update (online 17 april 2024) komen weer 3 klinische onderzoeken aan bod die relevant kunnen zijn voor jouw alledaagse praktijkvoering. Is een adhesiefsysteem met een antimicrobiële component een meerwaarde bij je composietrestauraties? Moet je je druk maken om het pufje sealer na de endodontische behandeling en staat het de genezing in de weg? Als laatste onderwerp bespreken we een studie waarin het effect van Deep Margin Elevation (DME) en chirurgische kroonverlenging op de parodontale gezondheid is onderzocht.
Besproken onderzoeken:

 • Hollanders ACC, Kuper NK, Bronkhorst EM, Laske M, Huysmans MCDNJM. Effectiveness of adhesive containing MDPB: A practice-based clinical trial. Dent Mater 2023; 39: 756.
 • Martins JFB, Scheeren B, van der Waal SV. The effect of unintentional AH-Plus sealer extrusion on resolution of apical periodontitis after root canal treatment and retreatment - a retrospective case-control study. J Endod 2023; 49: 1262-1268.
 • Farouk AT, Hassanein OES, Fahmy OI, Elkady AM, ElNahass H. Biological evaluation of indirect restorations in endodontically treated posterior teeth with deeply located proximal margins following deep margin elevation versus surgical crown lengthening: a randomized controlled trial. Clin Oral Investig 2023; 28: 24.

Leestips:

Podcast aflevering 49:  Pijnloze anesthesie bij kinderen
Angst voor een behandeling ontstaat vaak al tijdens de kinderjaren. Een van de handelingen waar kinderen enorm tegenop kunnen zien is de gevreesde prik voorafgaand aan een restauratieve behandeling of een extractie. Hoe neem je kinderen nu mee in zo’n spannend moment in hun leven? Cyriëlle Jongkind, tandarts-pedodontoloog, weet hier alles van. Ze heeft haar eigen verwijspraktijk voor kinderen. In deze DentTalk podcast (online 13 maart 2024) deelt Cyriëlle haar tips & tricks voor de behandeling van kinderen met de luisteraars

Podcast aflevering 48: Wet zorg en dwang bij ouderen
In deze DentTalk podcast (online 7 februari 2024) gaat NTVT in gesprek met promovenda Maud Jonkers over onvrijwillge mondzorg bij ouderen met dementie. Maud schreef al een masterscriptie over de attitude van zorgverleners ten aanzien van onvrijwillige mondzorg bij deze groep ouderen met dementie (zie artikel hierover in NTVT januari 2024) en doet nu promotieonderzoek naar dit onderwerp.

Leestip:

Podcast aflevering 47:  Excerpten: de vertaling naar de praktijk
Met ingang van de januari-editie 2024 worden excerpten voorzien van een aanvullende beschouwing. Wat hiervan het doel is en wat de resultaten van enkele van deze excerpten (uit de edities januari t/m maart 2024) betekenen voor de praktijk, bespreken hoofdredacteur James Huddleston Slater en adjunct-hoofdredacteur Maurits de Kuijper in deze DentTalk podcast (online 15 januari). De 3 klinische onderzoeken die aan bod komen zijn: de biokeramische sealer bij de partiële pulpotomie, de meerwaarde van laser bij de niet-chirurgische behandeling van restpockets en het effect van een natuurdocumentaire op de ervaren belasting door de patiënt tijdens restauratieve ingrepen. Wat kun je nu van deze onderzoeken meenemen naar jouw alledaagse praktijkvoering? Luister naar deze NTVT update.

Besproken onderzoeken:

 • Tzanetakis GN, Koletsi D, Georgopoulou M. Treatment outcome of partial pulpotomy using two different calcium silicate materials in mature permanent teeth with symptoms of irreversible pulpitis: a randomized clinical trial. Int Endod J 2023; 56: 1178-1196.
 • Aoki A, Mizutani K, Mikami R, Ohsugi Y, Kobayashi H, Akizuki T, Taniguchi Y, Takeuchi Y, Katagiri S, Sasaki Y, Komaki M, Meinzer W, Izumi Y, Iwata T. Er:YAG laser-assisted comprehensive periodontal pocket therapy for residual periodontal pocket treatment: A randomized controlled clinical trial. J Periodontol 2023; 94: 1187-1199
 • Philipps T, Lamprecht R, Reissmann DR. Impact of media entertainment on patient perceived burdens during dental treatment for fixed dental prostheses. J Dent 2023; 131: 104453

Leestip:

Podcast aflevering 46:  Agenda voor de mondzorg
Klinisch onderzoek is relevant voor de dagelijkse praktijk en dient als basis voor de ontwikkeling van richtlijnen. De afgelopen jaren ligt de nadruk echter op fundamenteel onderzoek. Hoe dichten we de kloof tussen de wetenschap en de praktijk? In deze DentTalk podcast (online 20 december 2023) gaan we in gesprek met Puck van der Wouden, die promoveerde op dit onderwerp.

Podcast aflevering 45: Het klikgebit in de bovenkaak
Bij matige retentie en stabiliteit van een bovenprothese of acceptatieproblematiek kan een volledige gebitsprothese op implantaten in de bovenkaak een uitkomst zijn. In deze DentTalk podcast (online 29 november 2023) gaan we in gesprek met dr. Pieter Onclin over de langetermijnsresultaten van de gebitsprothese op implantaten in de bovenkaak en de overwegingen bij de vervaardiging van een dergelijke gebitsprothese.

Podcast aflevering 44: Kinderoncologie: gevolgen voor de mond
Wanneer je kind ziek wordt, is het als ouder een van de ergste nachtmerries. Naast de emotie en de nasleep van de diagnose en de behandeling van kanker bij kinderen, zijn er op korte en lange termijn gevolgen voor de mondgezondheid. In deze DentTalk podcast (online 15 november 2023) gaan we in gesprek met tandarts dr. Juliette Stolze en verpleegkundige Ida Ophorst, verbonden aan het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie.

Aflevering 43: Duurzaamheid in de mondzorg
Bij een duurzame restauratie wordt in eerste instantie gedacht aan een werkstuk dat jarenlang in de mond aanwezig blijft. Maar duurzaamheid begint al ver voor een restauratie in de mond wordt geplaatst. Ook binnen de mondzorg zijn er allerlei initiatieven om de belasting van deze zorg op het milieu te verkleinen. In deze DentTalk podcast (online 25 september 2023) gaat adjunct-hoofdredacteur dr. Maurits de Kuijper hierover in gesprek met 2 collega’s die een lans breken voor dit aspect van duurzaamheid: Michiel Lieshout en Angelica Setiaman.

Meer informatie:

Aflevering 42: Obstructieve slaapapneu: een update
Naar schatting lijden wereldwijd ongeveer 1 miljard mensen aan obstructieve-slaapapneusyndroom (OSAS). Obstructieve slaapapneu kan tot allerlei gezondheidsklachten leiden en onderzoek is er dan ook op gericht de diagnostiek en de behandeling hiervan te optimaliseren. In deze DentTalk podcast (online 24 juli 2023) gaan we in gesprek met Pien Bosschieter, die na haar studie geneeskunde promoveerde op dit onderwerp, met een speciale aandacht voor de slaapendoscopie en polysomnografie. Na haar promotie in 2022, is ze nu postdoctoraal onderzoeker bij Stanford School of Medicine in Californië.

Aflevering 41:  Keramische implantaten - stand van zaken
Er zijn tegenwoordig nog maar weinig patiënten die graag een ‘grijze restauratie’ in hun mond willen. In de praktijk krijgen we als we gaan restaureren nog vaak de vraag: “maar het wordt wel een witte vulling, toch?” Maar zou deze vraag ook aan bod kunnen komen voor de ‘grijze’ implantaten die we nu gebruiken? De afgelopen jaren zijn er ontwikkelingen geweest binnen het veld van de implantologie met de komst van keramische implantaten.  Binnen het artikel ‘Keramische implantaten: de stand van zaken’ zetten Jantien de Beus en haar collega's alle keramische implantaten op een rijtje. Jantien promoveert op dit onderwerp en we gaan in deze DentTalk podcast (online 19 juni 2023 ) dieper in op de stand van zaken van de keramische implantaten.

Aflevering 40:  Oorsuizen
Het is haast niet voor te stellen, maar ongeveer een mijloen Nederlanders hebben last van oorsuizen. De kans is dus groot dat je iemand kent of onder behandeling hebt met tinnitus. Kunnen we als mondzorgverlener eigenlijk iets voor deze mensen betekenen? In deze DentTalk podcast (online 22 mei 2023) gaat dr. Maurits de Kuijper hierover in gesprek met dr. Annemarie van der Wal.
Bijlagen bij podcast:
-De Tinnitus Functioneringsindex -de TFI (NL)
- Berekening TFI
- TMD-painscreener

Aflevering 39:  E-health in de tandheelkunde
Een pakketje laten bezorgen, de nieuwste film streamen en met 1 druk op de knop staat de flitsbezorger voor. We hoeven de deur niet meer uit en bijna alles is binnen handbereik. Maar in de gezondheidszorg en de tandheelkunde lopen we nog wat achter met deze ontwikkelingen. Dankzij de coronapandemie is er een toename geweest in zogenaamde e-health, het gebruik van digitale toepassingen in de zorg. Waar staan we eigenlijk met e-health in de tandheelkunde?
In deze DentTalk podcast (online 17 april 2023) gaat dr. Maurits de Kuijper hierover in gesprek met tandartsen-parodontologen Lodewijk Gründemann en Melle Vroom, die de Dental Coach app hebben ontwikkeld. Deze app helpt mondzorgverleners en hun patiënten gedrag te veranderen. In juni 2022 wonnen ze met deze e-health-toepassing de innovatieprijs van de Europese Federatie voor Parodontologie.

Aflevering 38:  Knobbels: overkappen of niet?
Extensie voor preventie bij restauraties lijkt dankzij de adhesieve mogelijkheden niet meer nodig. Toch is er wel een dagelijks dilemma waar we als tandarts mee worstelen: wat te doen met de resterende knobbels bij een groot defect? Toch maar lager slijpen en preventief overkappen, of mag je erop vertrouwen dat de adhesieve hechting sterk genoeg is om het tandweefsel te spalken? Of riskeer je dan de kans op een fatale fractuur die voorkomen had kunnen worden? En maakt het nog uit of je een gebitselement herstelt met direct composiet of met een indirecte restauratie?
In deze DentTalk podcast (online 13 maart 2023) gaat dr. Maurits de Kuijper over dit boeiende onderwerp in gesprek met tandarts Jelte Hofsteenge die promotieonderzoek doet naar knobbeloverkappingen. Deze podcast is een aanvulling op het thema Adhesieve tandheelkunde (februari-editie 2023).

Leestips:

 • Hofsteenge JW, Scholtanus JD, Özcan M, Nolte IM, Cune MS, Gresnigt MMM. Clinical longevity of extensive direct resin composite restorations after amalgam replacement with a mean follow-up of 15 years. J Dent 2023; 130: 104409.
 • Rocca GT, Rizcalla N, Krejci I, Dietschi D. Evidence-based concepts and procedures for bonded inlays and onlays. Part II. Guidelines for cavity preparation and restoration fabrication. Int J Esthet Dent 2015; 10: 392-413.
 • Opdam NJ, Roeters JJ, Loomans BA, Bronkhorst EM. Seven-year clinical evaluation of painful cracked teeth restored with a direct composite restoration. J Endod 2008; 34: 808-811.

Aflevering 37:  Adhesieve tandheelkunde: Deep Margin Elevation
Adhesieve tandheelkunde is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk. Maar om adhesief te werk te gaan, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een van de belangrijkste is de restauratie droog aan te brengen. Maar vaak zijn er diep subgingivale randen die zorgen voor moeilijkheden bij het aanbrengen van de matrix, het drooghouden van het werkveld en het maken een digitale of conventionele afdruk.
In deze DentTalk podcast (online: 20 februari 2023) vraagt dr. Maurits de Kuijper aan tandarts en promovenda Rijkje Bresser hoe je een behandeling zo inricht dat je voorspelbaar adhesief kan werken, zonder stress. Deze podcast is een aanvulling op het artikel van Rijkje dat in het thema Adhesieve tandheelkunde (februari) verscheen.

Leestips:

 • Eichelsbacher F, Denner W, Klaiber B, Schlagenhauf U. Periodontal status of teeth with crown-root fractures: results two years after adhesive fragment reattachment. J Clin Periodontol 2009; 36: 905-911.
 • Oppermann RV, Gomes SC, Cavagni J, Cayana EG, Conceição EN. Response to proximal restorations placed either subgingivally or following crown lengthening in patients with no history of periodontal disease. Int J Periodontics Restorative Dent 2016; 36: 117-124.

Aflevering 36: Wortelresten bij kwetsbare ouderen: wel of niet verwijderen?
Zo’n 20% van de Nederlandse bevolking is 65 jaar of ouder en de schatting is dat zo’n 65% van de 75-plussers gedeeltelijk eigen dentitie heeft.  Op die leeftijd kan niet iedereen meer goed voor het gebit zorgen en vooral bij kwetsbare ouderen worden regelmatig problemen in de mond gezien. Echter, de stap naar de tandarts wordt vaak niet meer gemaakt of de algemene gezondheid staat tandheelkundige zorg in de weg. Een veelvoorkomend probleem bij deze kwetsbare ouderen is de wortelrest. Wat doe je met een wortelrest bij zo’n kwetsbare oudere en hoe neem je de beslissing voor de juiste behandelkeuze?
Hierover gaat dr. Maurits de Kuijper in deze DentTalk podcast (online: 16 januari 2023) in gesprek met prof. dr. Anita Visser, hoogleraar Gerodontologie aan het UMCG en auteur van het onlangs verschenen artikel ‘Wel of niet wortelresten verwijderen bij kwetsbare ouderen?

Aflevering 35:  Wetenschap én praktijk
In deze DentTalk podcast (online: 14 december 2022) draagt dr. Casper P. Bots, tandarts-epidemioloog en voormalig NTVT- hoofdredacteur, het stokje over aan de nieuwe NTVT-hoofdredactie. Die bestaat uit hoofdredacteur dr. James Huddleston Slater, tandarts-gnatholoog, klinisch epidemioloog en bestuurslid bij het KIMO. Daarnaast als adjunct-hoofdredacteur, dr. Maurits de Kuijper, tandarts-onderzoeker en actief op het gebied van adhesieve en reconstructieve tandheelkunde.
Ze gaan in gesprek over wetenschap en praktijk. Hoe breng je deze pijlers samen en hoe zorg je ervoor dat je gefundeerd optimale zorg voor je patiënten levert? Wat is de rol van het NTVT daarbij en wat is het spanningsveld tussen onderzoek en praktijk? Hoe geef je nu als mondzorgverlener optimaal vorm aan wetenschap in de praktijk?

Aflevering 34:  Stamceltherapie en mondgezondheid
Stamceltherapie wordt ingezet bij de behandeling van ziekten zoals leukemie, een ernstig hemato-oncologische aandoening. Doel van de behandeling met stamcellen is het oproepen van een immuunrespons bij de patiënt, gericht tegen de tumorcellen. Een veelal effectieve behandeling, maar met een grote keerzijde. Want bij een groot deel van de patiënten treedt een orale graft-versus-host-ziekte op. Waarbij naast ernstige mucositis ook een scala aan orale klachten ontstaat.
Hoe zit het ook alweer met stamceltherapie, graft versus host en hoe kunnen wij als mondzorgverlener deze patiënten het beste begeleiden? Hierover gaan we in deze DentTalk podcast (online: 21 november 2022) in gesprek met 2 experts, te weten tandarts-onderzoeker dr. Judith Raber-Durlacher en tandarts en universitair hoofddocent dr. Alexa Laheij.
Leestip: van deze sprekers verscheen eerder in NTVT het artikel ‘Orale graft-versus-hostziekte: implicaties voor mondzorgverleners’.

Aflevering 33: Innovaties in de mondzorg: live vanaf de Dental Expo-beursvloer
Op vrijdag 28 september 2022 sprak hoofdredacteur dr. Casper Bots op de beursvloer van Dental Expo dr. Jeroen H.F. Liebregts, mka-chirurg en hoofd van het CBT in Nijmegen, over het grensvlak van innovaties en samenbrengen van 3D-planning. In deze live opgenomen DentTalk podcast gaan zij in op innovaties in de mondzorg, immers: niet alles wat nieuw is is beter.  Tot slot vertelt Jeroen welke innovaties hij de komende jaren voor de mondzorg verwacht.

Aflevering 32: Tandheelkundige behandelangst
Angst voor tandheelkundige behandelingen komt voor bij ongeveer 1 op 4 volwassen. De laatste decennia is er steeds meer aandacht voor het voorkomen hiervan. Ook zijn er steeds meer mogelijkheden om de angst te behandelen of te reduceren. In deze DentTalk podcast (online: 17 oktober 2022) gaat Casper Bots in gesprek met prof. dr. Ad de Jongh en tandarts-angstbegeleiding Caroline Pieterse. De Jongh is tandarts, gz-psycholoog én bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen aan ACTA, Pieterse is werkzaam bij SBT in Amsterdam en betrokken bij de opleiding tot tandarts angstbegeleiding. In november verschijnt een thema-editie van NTVT over behandelangst.

Aflevering 31: Implantologie met Gert Meijer: wat ging goed en wat kan beter?
Prof. dr. Gert Meijer is al meer dan 40 jaar actief in de tandheelkunde en de orale implantologie. Onlangs nam hij afscheid op het Radboudumc in Nijmegen. In deze DentTalk podcast (online 12 september 2022) blikken we terug op de ontwikkelingen in de implantologie op het gebied van bottransplantaties en 3D. Ook kijken we vooruit naar wat er staat te gebeuren binnen de implantologie.

Aflevering 30: HPV, orofarynxkanker en de mondzorgverlener
Sinds kort krijgen zowel meisjes als jongens vanaf 10 jaar vanuit het Rijksvaccinatieprogramma een uitnodiging voor een vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV). Van alle mensen raakt ruim 80 tot 90% een of meerdere keren in hun leven besmet met HPV. Bij de meesten ruimt het lichaam het virus binnen 2 jaar op. Soms gebeurt dat niet en blijft HPV in het lichaam aanwezig waardoor schade aan bijvoorbeeld de huid en slijmvliezen kan optreden. Soms kan vanwege HPV kanker ontstaan aan de cervix, vagina, vulva, anus, penis of orofarynx. Wat is het humaan papillomavirus nu exact? En wat is de rol van mondzorgverleners op dit gebied? Daarover gaan we voor deze podcast (online: 20 juni 2022) in gesprek met 2 auteurs van het recent verschenen NTVT-artikel op dit gebied: hoogleraar, mka-chirurg en NTVT redacteur Jan de Visscher én SBT-tandarts en promovenda Marcella Poelman

Aflevering 29: Direct of indirect restaureren?
In deze DentTalk podcast (online: 30 mei 2022)  gaan we in gesprek over (endo)kronen, indirecte restauraties en oligodontie. We doen dit met prof. dr. Marco Cune, tandarts bij het centrum voor bijzondere tandheelkunde in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein en op Schiermonnikoog. Daarnaast is hij hoogleraar Restauratieve en Reconstructieve Tandheelkunde bij het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Sinds 1995 is verbonden aan het NTVT en schreef richting de 100 excerpten voor de secties implantologie, restauratieve en prothetische tandheelkunde.

Aflevering 28: Mondzorg over grenzen
Tandarts Marijke Westerduin is columnist voor het NTVT en vrijwilliger bij de christelijke hulporganisatie Mercy Ships. In 2007 studeerde ze af aan het Radboud UMC en werkte daarna in zowel de algemene praktijk als in een kliniek voor kindertandheelkunde. Naast de algemene praktijk heeft ze ook 7 jaar als docent gewerkt aan de opleiding tandheelkunde van het Radboud UMC. Op dit moment werkt zij als tandarts, zogenoemde lead dentist, in West-Afrika als vrijwilliger en draagt ze zorg voor zowel patiënten als het online opleiden van tandheelkundestudenten van de Gamal Abdel Nasser University in Conakry, Guinee. Haar grootste droom is om de toegang tot mondzorg in West-Afrika te verbeteren. In deze DentTalk podcast (online: 16 mei 2022) gaat hoofdredacteur dr. Casper Bots met Marijke in gesprek over haar werkzaamheden in West-Afrika.

Aflevering 27: Dit is de toekomst van de orthodontie
Wat is de rol van de tandarts binnen de orthodontie? Hoe zit het met cosmetische orthodontie en is er geen sprake van systematische overbehandeling? In deze DentTalk podcast (online: 18 april 2022)  gaan we hierover in gesprek met de recent benoemde hoogleraar Orthodontie aan het Radboudumc/de Raboud Universiteit,  prof. dr. Jan Schols. Naast zijn klinische werk binnen het Centrum voor Mond en Gelaat  en zijn rol binnen de opleiding tandheelkunde en specialisatie orthodontie, richt hij zich met zijn onderzoek op de ontwikkeling van 3D-technieken en innovatieve behandelmethoden. Wat is zijn visie op de orthodontie in de toekomst?

Aflevering 26: Realistische tandheelkunde met kwaliteit
Onlangs is Bas Loomans tot hoogleraar Orale Functieleer & Restauratieve Tandheelkunde benoemd aan het Radboudumc, de afdeling Tandheelkunde, in Nijmegen. Hij promoveerde in 2007 op het gebied van de adhesieve tandheelkunde. Naast zijn werk op de universiteit als onder andere projectleider van het ‘Radboud Tooth Wear Project’, is hij werkzaam als algemeen practicus in een verwijs- en groepspraktijk MondzorgOost in Nijmegen. Daar gaat zijn speciale aandacht uit naar de adhesieve en reconstructieve tandheelkunde. En dan in het bijzonder bij de behandeling van verworven en aangeboren gebitsafwijkingen. In deze DentTalk podcast (online: 15 maart 2022) gaan we in gesprek over de ontwikkelingen in het vakgebied en de noodzaak tot het zoeken van verbinding. De rol van adhesieve tandheelkunde, zin en onzinnige mondzorg en de visie die hij heeft op de toekomst van de restauratieve tandheelkunde in Nederland

Aflevering 25: Parodontitis: pocketsonde of biomarker?
In deze DentTalk podcast (publicatiedatum: 21 februari 2022) gaat hoofdredacteur dr. Casper P. Bots in gesprek met Dick Barendregt en Katarina Jerković-Ćosić over parodontitis en leefstijl. Wat is de invloed van The BIG 3: stress, roken en diabetes. En gebruiken we over 10 jaar nog steeds de pocketsonde of meet je parodontitis met biomarkers in het speeksel? Wil je meer over paro weten, lees dan de thema-editie ‘Parodontologie’ dat in december 2021 verscheen.

Aflevering 24: Tanden als tijdcapsules
Gebitselementen zijn zeer goed bestand tegen grote veranderingen en invloeden van buitenaf en kunnen zelfs na duizenden jaren nog informatie geven over menselijke populaties. Daardoor zijn ze voor zowel de archeologie en de forensische wetenschap van buitengewoon veel waarde. In deze DentTalk podcast (publicatiedatum: 17 januari 2022) gaat hoofdredacteur dr. Casper Bots over dit boeiende onderwerp in gesprek met dr. Lisette Kootker, onderzoeker op de afdeling Geologie en Geochemie van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Aflevering 23: Implantologie & gebitselementen van stamcellen
Medio dit jaar presenteerde Elsevier Weekblad haar jaarlijkse lijst van talenten, jonger dan 30 jaar die de toekomst van Nederland gaan bepalen. Vivian Wu, ooit de jongst afgestudeerde tandarts-implantoloog van Nederland, stond dit jaar in deze lijst. In deze DentTalk podcast (publicatiedatum: 4 oktober 2021) gaat hoofdredacteur dr. Casper in gesprek met haar. Naast haar werk als implantoloog doet Wu promotieonderzoek op de afdeling Orale Celbiologie van het ACTA in Amsterdam naar de toepassing van stamcellen bij het herstel van kaakbot.

Aflevering 22: Leefstijl en gedrag bij kinderen
De nieuwe richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen richt zich onder andere op het in kaart brengen van risico's die de mondgezondheid bij kinderen in gevaar kunnen brengen. Naast het signaleren van voedingsgewoonten en lifestyle is het in gesprek gaan met de ouders en jeugd over dit onderwerp niet altijd eenvoudig. Daarom gaat hoofdredacteur dr. Casper Bots in deze podcast (publicatiedatum: 6 september 2021) in gesprek met dr. Dien Gambon en dr. Maddelon de Jong-Lenters, beiden tandarts-pedodontoloog en onderzoeker. Het themanummer Mondzorg voor Jeugdigen is hier te vinden. Ook zijn er eerder DentTalk video’s gemaakt over de Uitblinkers-gespreksmethodiek, die vind je hier.

Aflevering 21: Betere integratie mondzorg in de eerstelijnszorg noodzakelijk
Mondzorg is onderdeel van de algemene gezondheid en verdient daarom een betere integratie in de eerstelijnszorg dan nu het geval is. Dit is het standpunt dat wordt bepleit in het recent verschenen visie-artikel over dit onderwerp in het NTVT. In deze DentTalk podcast (publicatiedatum: 5 augustus 2021) gaat hoofdredacteur dr. Casper Bots verder in gesprek met een deel van de auteurs. Te gast zijn tandarts-onderzoeker en voormalig KIMO directeur, dr. Dirk Mettes, prof. dr. Jako Burgers, huisarts en zeer nauw betrokken bij de richtlijnontwikkeling en kwaliteitsbeleid voor zowel de huisartsen als tandartsen en prof. dr. Josef Bruers, socioloog en bijzonder hoogleraar Kwaliteit van Mondzorg in de praktijk.

Aflevering 20: Alles over anesthesie in de tandheelkunde – deel 2
In dit tweede deel over anesthesie in de tandheelkunde, podcast #20 (publicatiedatum: 13 juli 2021), spreekt hoofdredacteur dr. Casper Bots met dr. Henk Brand en dr. Johan Aps en beantwoorden zij alle vragen over anesthesie bij bijzondere patiëntengroepen en andere vragen die er nog leven. Dit naar aanleiding van de DentTalk webinar Anesthesie 2.0.

Aflevering 19: Alles over anesthesie in de tandheelkunde – deel 1
Na de DentTalk webinar Anesthesie 2.0 blijkt dat er nog veel en diverse vragen leven over het anestheticum,  anesthesietechnieken, bijwerkingen en de complicaties. Daarom gaat hoofdredacteur dr. Casper Bots in podcast #19 (publicatiedatum: 13 juli 2021), deel 1 over anesthesie, in gesprek met dr. Henk Brand en dr. Johan Aps en beantwoorden zij alle vragen over deze onderwerpen.

Aflevering 18: Zin en onzin van antibiotica in de tandheelkunde
Over enige maanden verschijnt de nieuwe KIMO richtlijn over antibiotica. Uit een recent gehouden DentTalk webinar over antibiotica bleek dat er veel vragen leven over dit onderwerp. In deze DentTalk podcast (publicatiedatum: 5 mei 2021) gaat NTVT hoofdredacteur dr. Casper Bots in gesprek met mka-chirurg dr. Justin Pijpe en arts-microbioloog Kees Verduin over de zin en onzin van antibiotica in de tandheelkunde. Wanneer is antibiotica echt nodig? Hoe lang moet je antibiotica precies voorschrijven? En, wanneer is er antibiotica profylaxe geïndiceerd? De speciale NTVT thema-editie over antibiotica vind je hier.

Aflevering 17: Morfodysfore stoornis in de tandheelkunde
Driekwart van de Nederlanders is bezorgd over zijn of haar uiterlijk. Wanneer de ontevredenheid over het lichaamsbeeld ook samengaat met toenemend lijden of beperkingen in het dagelijks functioneren, wordt gesproken van een morfodysfore stoornis. Als tandarts of mka-chirurg kan je hierdoor te maken krijgen met patiënten die om een invasieve behandeling vragen voor vrijwel niet opvallende dentale of esthetische onvolkomenheden. In deze DentTalk podcast (publicatiedatum: 11 maart 2021) gaat NTVT hoofdredacteur dr. Casper Bots hierover in gesprek met psychiater dr. Nienke Vulink en tandarts en psycholoog dr. Miriam Bildt.

Aflevering 16: Nacontrole bij plaveiselcelcarcinoom behandeling
De incidentie van mondholtekanker in Nederland neemt toe. Daardoor zal ook het aantal patiënten dat nazorg behoeft toenemen. Momenteel worden deze patiënten de eerste 5 jaar na behandeling routinematig gecontroleerd om recidieven of tweede primaire tumoren vroegtijdig op te sporen. Recidieven treden veelal in de eerste 2 jaar na behandeling op. Daarom is het wellicht beter de nacontrole te beperken tot 2 jaar, waarna de tandarts de zorg overneemt. In deze DentTalk podcast (publicatiedatum: 5 maart 2021) gaat hoofdredacteur Casper Bots hierover in gesprek met hoofdhals-oncoloog Marieke Brands en prof. dr. Jan de Visscher, hoogleraar Oral Medicine.

Aflevering 15: Veiligheidsrisico's bij voorschrijven medicatie
Een groot deel van de mondzorgverleners en studenten heeft onvoldoende kennis over het effectief en veilig voorschrijven van geneesmiddelen. Dit kan leiden tot ernstige medicatiefouten met potentiële schade voor patiënten. Hoe vaak gaat het mis met het voorschrijven? Hoe is het onderwijs op dit gebied geregeld? En, hoe kan je veilig voorschrijven wel mogelijk maken? In deze DentTalk podcast (publicatiedatum: 13 januari 2021) gaat NTVT hoofdredacteur dr. Casper Bots hierover in gesprek met dr. David Brinkman, prof. dr. Fred Rozema en dr. Henk Brand.

Aflevering 14: Psychische stoornissen in de mondzorgpraktijk
In de mondzorg hebben we te maken met veel en diverse patiënten. Zo ook met mensen die een psychische aandoening hebben. Wist je dat bijna de helft van alle mensen in Nederland ooit in zijn leven te maken krijgt met een psychische aandoening. Bij een klein deel van deze mensen zijn de problemen langdurig en complex. Dit kan zorgen voor bijkomende problemen in het dagelijks leven, zo ook in de mondzorg bij het tandartsbezoek of bezoek aan een mondhygiënist. In deze DentTalk podcast (publicatiedatum: 21 december 2020) gaat NTVT hoofdredacteur dr. Casper P. Bots in gesprek over dit onderwerp met drs. Dyonne Broers, gastredacteur van een nieuwe serie in het NTVT getiteld: 'Psychische stoornissen in de mondzorgpraktijk'.

Aflevering 13: Retentie(spalken) na orthodontie
Veel patiënten denken dat de retentiespalk de gebitselementen voor altijd op hun plek zal houden, niets is echter minder waar. Hoe vaak komen spalken los? Wat is een goede manier van afbehandelen? En, heeft de nacht retainer nu echt zoveel meerwaarde? In aanvulling op het NTVT themanummer Orthodontie gaat hoofdredacteur dr. Casper P. Bots in podcast #13 (publicatiedatum: 30 november 2020) in gesprek met orthodontisten dr. Gem Kramer en Jens Padmos.

Aflevering 12: Halitose
In aanvulling op het NTVT themanummer Speeksel & Mondgezondheid gaat hoofdredacteur dr. Casper P. Bots in podcast #12 (publicatiedatum: 2 november 2020) in gesprek met prof. dr. Marja Laine over halitose, oftewel mondgeur in de algemene praktijk. Wat is mondgeur? Hoe vaak komt het voor? Wat is de belangrijkste oorzaak van halitose? Hoe kan ik mijn patiënten het beste helpen? En, is de e-nose de nieuwe manier van meten?

Aflevering 11: Ontdekking vierde (speeksel)klier
Recentelijk publiceerden onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis mogelijk baanbrekende resultaten over een vierde speekselklier achter in de keel. In podcast #11 (publicatiedatum: 29 oktober 2020) gaat hoofdredacteur dr. Casper Bots in gesprek met de auteurs van dit artikel: Wouter Vogel, radiotherapeut en nucleair geneeskundige, en Matthijs Valstar, MKA-chirurg en klinisch epidemioloog. Daarnaast ook op veilige afstand aangeschoven aan deze virtuele tafel Arjan Vissink, hoogleraar Orale Geneeskunde en speekselklierspecialist in het UMC Groningen.
Het artikel: https://doi.org/10.1016/j.radonc.2020.09.034
Video: https://youtu.be/6yULo57qnAc

Aflevering 10: Gebitsslijtage, wat moeten we ermee?
In podcast #10 (publicatiedatum: 19 oktober 2020) gaat NTVT hoofdredacteur dr. Casper P. Bots in gesprek met dr. Bas Loomans over gebitsslijtage. Na het zien van zeer ernstig slijtage valt een patiënt met slijtage aan de cuspidaten in het niets. Wanneer grijp ik in? Moet ik afwachten of waarschuwen? Of kan ik beter niks doen?

Aflevering 9: Innovatieve technieken in de tandheelkunde
In podcast #9 (publicatiedatum: 31 augustus 2020) gaat NTVT hoofdredacteur dr. Casper P. Bots in gesprek met dr. Joerd van der Meer over innovatieve technieken: Hoe ga ik om met nieuwe technieken? Op welke wijze kan je een endodontisch kanaal het beste desinfecteren, vullen en afsluiten? Joerd van der Meer is werkzaam als endodontoloog in Zwolle en daarnaast geeft hij les en doet onderzoek op het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Als NTVT redactielid is hij betrokken bij de nieuwe rubriek ‘Innovatieve technieken’. Wat kunnen we verwachten in deze nieuwe NTVT rubriek?

Aflevering 8: Infectiepreventie en aerosolen
In podcast #8 (publicatiedatum: 27 juli 2020) zijn dr. Catherine M. C. Volgenant en dr. Alexa Laheij te gast. Hoofdredacteur Casper Bots spreekt met hen, op veilige digitale afstand,  over infectiepreventie in de mondzorgpraktijk. Zo worden de KNMT richtlijn ‘Infectiepreventie in de mondzorgpraktijken’ en de ‘Leidraad Mondzorg Corona’ besproken aan de hand van een behandeling. Hoe zit het nu op dit moment met de aerosolen? Welke persoonlijke beschermingsmiddelen werken wel en welke niet? En, waar richt toekomstige onderzoek zich op?

Aflevering 7: Orale geneeskunde
In podcast #7 (publicatiedatum: 29 juni 2020) spreekt hoofdredacteur Casper Bots met prof. dr. Fred Rozema. Rozema is hoogleraar Orale geneeskunde aan het ACTA en het Amsterdam UMC en voorzitter van de Vereniging Tandheelkundige Medische Interactie (VMTI). Op welke gebieden ontmoeten tandheelkunde en geneeskunde elkaar? Wat is de meerwaarde van contact tussen professionals in de mondzorg, de huisarts en de apotheek. En, op welke wijze kan je snel zicht krijgen op de relatie tussen de algemene gezondheid en de mond, oftewel, werkt MTI-scanner al?

Aflevering 6: Stress en burn-out in de mondzorg
In podcast #6 (publicatiedatum: 15 juni 2020) spreekt hoofdredacteur Casper Bots op veilige afstand met dr. Ronald Gorter en Joseph Wouters. Ronald Gorter is gastredacteur van het NTVT juni themanummer ‘Stress en veerkracht’. Hoe herken je overbelasting en wat kan je doen om je veerkracht te vergroten? Kortom, een relevant onderwerp waar je als tandarts of mondhygiënist vroeg of laat tegenaan kunt lopen. Wees het voor, luister en leer.

Aflevering 5: Spoed bij trauma in de tandheelkunde
In podcast #5 (publicatiedatum: 1 juni 2020) gaat hoofdredacteur dr. Casper Bots in gesprek met dr. Leander Dubois, MKA-chirurg en gastredacteur van de NTVT mei-editie met als klinisch minithema ‘Traumatische spoed’. Wat doe je als je net in een lange behandeling zit en doorkrijgt dat een jongen van 15 jaar onderweg is naar de praktijk: gevallen met zijn skateboard, recht op zijn gezicht en daarbij verlies van zijn frontelementen? Leer alles over triage zodat je voorbereid bent op het onverwachte.

Aflevering 4: Wetenschap of mening. Wat is kennis en waar haal je betrouwbare kennis vandaan?
In podcast #4 (publicatiedatum: 25 mei 2020) zijn Jeroen Craandijk en dr. Vincent Zijnge te gast. Hoofdredacteur dr. Casper P. Bots gaat op veilige digitale afstand in gesprek met hen. Waar komt kennis vandaan? Waar is kennis op gebaseerd? Hoe weeg je de waarde van een facebook bericht in het licht van een wetenschappelijke publicatie? Hoe ontstaat kennis? Wat is de waarde van wetenschap? En: telt een mening ook?

Aflevering 3: Tandheelkundige slaapgeneeskunde; er gebeurt meer in je slaap dan je denkt!
In podcast #3 (publicatiedatum: 11 mei 2020) zijn prof. dr. Frank Lobbezoo en dr. Ghizlane Aarab te gast. Hoofdredacteur dr. Casper P. Bots gaat naar aanleiding van hun artikel in de NTVT editie van april, op veilige digitale afstand in gesprek met hen. Kan OSAS leiden tot de dood? Is bruxisme ook goed voor de mens?  Zorgt kauwen echt voor meer doorbloeding van de hersenen? En, hoe belangrijk is goede slaap voor onze gezondheid?

Aflevering 2: Antitrombotica bij bloedige ingrepen
In podcast #2 (publicatiedatum: 6 april 2020) is prof. dr. Fred R. Rozema te gast. Hoofdredacteur dr. Casper P. Bots gaat met hem in gesprek over antitrombotica. Waarom is de KIMO-richtlijn er eigenlijk? Hoe breng je als mondzorgverlener de richtlijn in de praktijk? En bij wie ligt de verantwoordelijkheid rondom ingrijpen in medicatiegebruik? Naast lid van de ACTA-groep Infectiepreventie is Rozema ook hoogleraar orale geneeskunde aan het ACTA en het Amsterdam UMC.
Verder lezen over de richtlijn antitrombotica?  Klik hier
Wanneer wel en wanneer niet stoppen met antitrombotica? Zie samenvatting richtlijn.

Aflevering 1: Het coronavirus in de mondzorgpraktijk
In podcast #1 (publicatiedatum: 2 maart 2020) is prof. dr. Fred R. Rozema te gast. Naast hoogleraar orale geneeskunde aan het ACTA en het Amsterdam UMC is Rozema lid van de ACTA-groep Infectiepreventie. Hoofdredacteur dr. Casper P. Bots gaat met hem in gesprek over het coronavirus. Hoe dien je als mondzorgverlener te handelen nu dit virus zich wereldwijd zo snel verspreidt? Hoe zit het met de symptomen? Is het geven van een hand besmettelijk? Helpt desinfecteren voldoende?
Verder lezen na deze podcast? Zie ook: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 en www.worldometers.info/

square.jpg

 

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje