× ABONNEREN

DentTalk podcast

Het NTVT biedt naast het tijdschrift, de website, kennistoets en webinars ook onderscheidende DentTalk podcasts. We bieden zowel korte podcasts over specifieke onderwerpen als langere afleveringen met meerdere gasten. Heb je leuke vragen, onderwerpen of tips voor ons? Laat het ons weten via redactie@ntvt.nl.

Luister de laatste aflevering

 

Aflevering 23: Implantologie & gebitselementen van stamcellen
Medio dit jaar presenteerde Elsevier Weekblad haar jaarlijkse lijst van talenten, jonger dan 30 jaar die de toekomst van Nederland gaan bepalen. Vivian Wu, ooit de jongst afgestudeerde tandarts-implantoloog van Nederland, stond dit jaar in deze lijst. In deze DentTalk podcast (publicatiedatum: 4 oktober 2021) gaat hoofdredacteur dr. Casper in gesprek met haar. Naast haar werk als implantoloog doet Wu promotieonderzoek op de afdeling Orale Celbiologie van het ACTA in Amsterdam naar de toepassing van stamcellen bij het herstel van kaakbot.

us_uk_apple_podcasts_listen_badge_rgb_1.png

spotify_podcast_badge_blk_grn_330x80.png 

google_podcasts_badge_2x.png

square.jpg

Alle afleveringen

Aflevering 22: Leefstijl en gedrag bij kinderen
De nieuwe richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen richt zich onder andere op het in kaart brengen van risico's die de mondgezondheid bij kinderen in gevaar kunnen brengen. Naast het signaleren van voedingsgewoonten en lifestyle is het in gesprek gaan met de ouders en jeugd over dit onderwerp niet altijd eenvoudig. Daarom gaat hoofdredacteur dr. Casper Bots in deze podcast (publicatiedatum: 6 september 2021) in gesprek met dr. Dien Gambon en dr. Maddelon de Jong-Lenters, beiden tandarts-pedodontoloog en onderzoeker. Het themanummer Mondzorg voor Jeugdigen is hier te vinden. Ook zijn er eerder DentTalk video’s gemaakt over de Uitblinkers-gespreksmethodiek, die vind je hier.

Aflevering 21: Betere integratie mondzorg in de eerstelijnszorg noodzakelijk
Mondzorg is onderdeel van de algemene gezondheid en verdient daarom een betere integratie in de eerstelijnszorg dan nu het geval is. Dit is het standpunt dat wordt bepleit in het recent verschenen visie-artikel over dit onderwerp in het NTVT. In deze DentTalk podcast (publicatiedatum: 5 augustus 2021) gaat hoofdredacteur dr. Casper Bots verder in gesprek met een deel van de auteurs. Te gast zijn tandarts-onderzoeker en voormalig KIMO directeur, dr. Dirk Mettes, prof. dr. Jako Burgers, huisarts en zeer nauw betrokken bij de richtlijnontwikkeling en kwaliteitsbeleid voor zowel de huisartsen als tandartsen en prof. dr. Josef Bruers, socioloog en bijzonder hoogleraar Kwaliteit van Mondzorg in de praktijk.

Aflevering 20: Alles over anesthesie in de tandheelkunde – deel 2
In dit tweede deel over anesthesie in de tandheelkunde, podcast #20 (publicatiedatum: 13 juli 2021), spreekt hoofdredacteur dr. Casper Bots met dr. Henk Brand en dr. Johan Aps en beantwoorden zij alle vragen over anesthesie bij bijzondere patiëntengroepen en andere vragen die er nog leven. Dit naar aanleiding van de DentTalk webinar Anesthesie 2.0.

Aflevering 19: Alles over anesthesie in de tandheelkunde – deel 1
Na de DentTalk webinar Anesthesie 2.0 blijkt dat er nog veel en diverse vragen leven over het anestheticum,  anesthesietechnieken, bijwerkingen en de complicaties. Daarom gaat hoofdredacteur dr. Casper Bots in podcast #19 (publicatiedatum: 13 juli 2021), deel 1 over anesthesie, in gesprek met dr. Henk Brand en dr. Johan Aps en beantwoorden zij alle vragen over deze onderwerpen.

Aflevering 18: Zin en onzin van antibiotica in de tandheelkunde
Over enige maanden verschijnt de nieuwe KIMO richtlijn over antibiotica. Uit een recent gehouden DentTalk webinar over antibiotica bleek dat er veel vragen leven over dit onderwerp. In deze DentTalk podcast (publicatiedatum: 5 mei 2021) gaat NTVT hoofdredacteur dr. Casper Bots in gesprek met mka-chirurg dr. Justin Pijpe en arts-microbioloog Kees Verduin over de zin en onzin van antibiotica in de tandheelkunde. Wanneer is antibiotica echt nodig? Hoe lang moet je antibiotica precies voorschrijven? En, wanneer is er antibiotica profylaxe geïndiceerd? De speciale NTVT thema-editie over antibiotica vind je hier.

Aflevering 17: Morfodysfore stoornis in de tandheelkunde
Driekwart van de Nederlanders is bezorgd over zijn of haar uiterlijk. Wanneer de ontevredenheid over het lichaamsbeeld ook samengaat met toenemend lijden of beperkingen in het dagelijks functioneren, wordt gesproken van een morfodysfore stoornis. Als tandarts of mka-chirurg kan je hierdoor te maken krijgen met patiënten die om een invasieve behandeling vragen voor vrijwel niet opvallende dentale of esthetische onvolkomenheden. In deze DentTalk podcast (publicatiedatum: 11 maart 2021) gaat NTVT hoofdredacteur dr. Casper Bots hierover in gesprek met psychiater dr. Nienke Vulink en tandarts en psycholoog dr. Miriam Bildt.

Aflevering 16: Nacontrole bij plaveiselcelcarcinoom behandeling
De incidentie van mondholtekanker in Nederland neemt toe. Daardoor zal ook het aantal patiënten dat nazorg behoeft toenemen. Momenteel worden deze patiënten de eerste 5 jaar na behandeling routinematig gecontroleerd om recidieven of tweede primaire tumoren vroegtijdig op te sporen. Recidieven treden veelal in de eerste 2 jaar na behandeling op. Daarom is het wellicht beter de nacontrole te beperken tot 2 jaar, waarna de tandarts de zorg overneemt. In deze DentTalk podcast (publicatiedatum: 5 maart 2021) gaat hoofdredacteur Casper Bots hierover in gesprek met hoofdhals-oncoloog Marieke Brands en prof. dr. Jan de Visscher, hoogleraar Oral Medicine.

Aflevering 15: Veiligheidsrisico's bij voorschrijven medicatie
Een groot deel van de mondzorgverleners en studenten heeft onvoldoende kennis over het effectief en veilig voorschrijven van geneesmiddelen. Dit kan leiden tot ernstige medicatiefouten met potentiële schade voor patiënten. Hoe vaak gaat het mis met het voorschrijven? Hoe is het onderwijs op dit gebied geregeld? En, hoe kan je veilig voorschrijven wel mogelijk maken? In deze DentTalk podcast (publicatiedatum: 13 januari 2021) gaat NTVT hoofdredacteur dr. Casper Bots hierover in gesprek met dr. David Brinkman, prof. dr. Fred Rozema en dr. Henk Brand.

Aflevering 14: Psychische stoornissen in de mondzorgpraktijk
In de mondzorg hebben we te maken met veel en diverse patiënten. Zo ook met mensen die een psychische aandoening hebben. Wist je dat bijna de helft van alle mensen in Nederland ooit in zijn leven te maken krijgt met een psychische aandoening. Bij een klein deel van deze mensen zijn de problemen langdurig en complex. Dit kan zorgen voor bijkomende problemen in het dagelijks leven, zo ook in de mondzorg bij het tandartsbezoek of bezoek aan een mondhygiënist. In deze DentTalk podcast (publicatiedatum: 21 december 2020) gaat NTVT hoofdredacteur dr. Casper P. Bots in gesprek over dit onderwerp met drs. Dyonne Broers, gastredacteur van een nieuwe serie in het NTVT getiteld: 'Psychische stoornissen in de mondzorgpraktijk'.

Aflevering 13: Retentie(spalken) na orthodontie
Veel patiënten denken dat de retentiespalk de gebitselementen voor altijd op hun plek zal houden, niets is echter minder waar. Hoe vaak komen spalken los? Wat is een goede manier van afbehandelen? En, heeft de nacht retainer nu echt zoveel meerwaarde? In aanvulling op het NTVT themanummer Orthodontie gaat hoofdredacteur dr. Casper P. Bots in podcast #13 (publicatiedatum: 30 november 2020) in gesprek met orthodontisten dr. Gem Kramer en Jens Padmos.

Aflevering 12: Halitose
In aanvulling op het NTVT themanummer Speeksel & Mondgezondheid gaat hoofdredacteur dr. Casper P. Bots in podcast #12 (publicatiedatum: 2 november 2020) in gesprek met prof. dr. Marja Laine over halitose, oftewel mondgeur in de algemene praktijk. Wat is mondgeur? Hoe vaak komt het voor? Wat is de belangrijkste oorzaak van halitose? Hoe kan ik mijn patiënten het beste helpen? En, is de e-nose de nieuwe manier van meten?

Aflevering 11: Ontdekking vierde (speeksel)klier
Recentelijk publiceerden onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis mogelijk baanbrekende resultaten over een vierde speekselklier achter in de keel. In podcast #11 (publicatiedatum: 29 oktober 2020) gaat hoofdredacteur dr. Casper Bots in gesprek met de auteurs van dit artikel: Wouter Vogel, radiotherapeut en nucleair geneeskundige, en Matthijs Valstar, MKA-chirurg en klinisch epidemioloog. Daarnaast ook op veilige afstand aangeschoven aan deze virtuele tafel Arjan Vissink, hoogleraar Orale Geneeskunde en speekselklierspecialist in het UMC Groningen.
Het artikel: https://doi.org/10.1016/j.radonc.2020.09.034
Video: https://youtu.be/6yULo57qnAc

Aflevering 10: Gebitsslijtage, wat moeten we ermee?
In podcast #10 (publicatiedatum: 19 oktober 2020) gaat NTVT hoofdredacteur dr. Casper P. Bots in gesprek met dr. Bas Loomans over gebitsslijtage. Na het zien van zeer ernstig slijtage valt een patiënt met slijtage aan de cuspidaten in het niets. Wanneer grijp ik in? Moet ik afwachten of waarschuwen? Of kan ik beter niks doen?

Aflevering 9: Innovatieve technieken in de tandheelkunde
In podcast #9 (publicatiedatum: 31 augustus 2020) gaat NTVT hoofdredacteur dr. Casper P. Bots in gesprek met dr. Joerd van der Meer over innovatieve technieken: Hoe ga ik om met nieuwe technieken? Op welke wijze kan je een endodontisch kanaal het beste desinfecteren, vullen en afsluiten? Joerd van der Meer is werkzaam als endodontoloog in Zwolle en daarnaast geeft hij les en doet onderzoek op het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Als NTVT redactielid is hij betrokken bij de nieuwe rubriek ‘Innovatieve technieken’. Wat kunnen we verwachten in deze nieuwe NTVT rubriek?

Aflevering 8: Infectiepreventie en aerosolen
In podcast #8 (publicatiedatum: 27 juli 2020) zijn dr. Catherine M. C. Volgenant en dr. Alexa Laheij te gast. Hoofdredacteur Casper Bots spreekt met hen, op veilige digitale afstand,  over infectiepreventie in de mondzorgpraktijk. Zo worden de KNMT richtlijn ‘Infectiepreventie in de mondzorgpraktijken’ en de ‘Leidraad Mondzorg Corona’ besproken aan de hand van een behandeling. Hoe zit het nu op dit moment met de aerosolen? Welke persoonlijke beschermingsmiddelen werken wel en welke niet? En, waar richt toekomstige onderzoek zich op?

Aflevering 7: Orale geneeskunde
In podcast #7 (publicatiedatum: 29 juni 2020) spreekt hoofdredacteur Casper Bots met prof. dr. Fred Rozema. Rozema is hoogleraar Orale geneeskunde aan het ACTA en het Amsterdam UMC en voorzitter van de Vereniging Tandheelkundige Medische Interactie (VMTI). Op welke gebieden ontmoeten tandheelkunde en geneeskunde elkaar? Wat is de meerwaarde van contact tussen professionals in de mondzorg, de huisarts en de apotheek. En, op welke wijze kan je snel zicht krijgen op de relatie tussen de algemene gezondheid en de mond, oftewel, werkt MTI-scanner al?

Aflevering 6: Stress en burn-out in de mondzorg
In podcast #6 (publicatiedatum: 15 juni 2020) spreekt hoofdredacteur Casper Bots op veilige afstand met dr. Ronald Gorter en Joseph Wouters. Ronald Gorter is gastredacteur van het NTVT juni themanummer ‘Stress en veerkracht’. Hoe herken je overbelasting en wat kan je doen om je veerkracht te vergroten? Kortom, een relevant onderwerp waar je als tandarts of mondhygiënist vroeg of laat tegenaan kunt lopen. Wees het voor, luister en leer.

Aflevering 5: Spoed bij trauma in de tandheelkunde
In podcast #5 (publicatiedatum: 1 juni 2020) gaat hoofdredacteur dr. Casper Bots in gesprek met dr. Leander Dubois, MKA-chirurg en gastredacteur van de NTVT mei-editie met als klinisch minithema ‘Traumatische spoed’. Wat doe je als je net in een lange behandeling zit en doorkrijgt dat een jongen van 15 jaar onderweg is naar de praktijk: gevallen met zijn skateboard, recht op zijn gezicht en daarbij verlies van zijn frontelementen? Leer alles over triage zodat je voorbereid bent op het onverwachte.

Aflevering 4: Wetenschap of mening. Wat is kennis en waar haal je betrouwbare kennis vandaan?
In podcast #4 (publicatiedatum: 25 mei 2020) zijn Jeroen Craandijk en dr. Vincent Zijnge te gast. Hoofdredacteur dr. Casper P. Bots gaat op veilige digitale afstand in gesprek met hen. Waar komt kennis vandaan? Waar is kennis op gebaseerd? Hoe weeg je de waarde van een facebook bericht in het licht van een wetenschappelijke publicatie? Hoe ontstaat kennis? Wat is de waarde van wetenschap? En: telt een mening ook?

Aflevering 3: Tandheelkundige slaapgeneeskunde; er gebeurt meer in je slaap dan je denkt!
In podcast #3 (publicatiedatum: 11 mei 2020) zijn prof. dr. Frank Lobbezoo en dr. Ghizlane Aarab te gast. Hoofdredacteur dr. Casper P. Bots gaat naar aanleiding van hun artikel in de NTVT editie van april, op veilige digitale afstand in gesprek met hen. Kan OSAS leiden tot de dood? Is bruxisme ook goed voor de mens?  Zorgt kauwen echt voor meer doorbloeding van de hersenen? En, hoe belangrijk is goede slaap voor onze gezondheid?

Aflevering 2: Antitrombotica bij bloedige ingrepen
In podcast #2 (publicatiedatum: 6 april 2020) is prof. dr. Fred R. Rozema te gast. Hoofdredacteur dr. Casper P. Bots gaat met hem in gesprek over antitrombotica. Waarom is de KIMO-richtlijn er eigenlijk? Hoe breng je als mondzorgverlener de richtlijn in de praktijk? En bij wie ligt de verantwoordelijkheid rondom ingrijpen in medicatiegebruik? Naast lid van de ACTA-groep Infectiepreventie is Rozema ook hoogleraar orale geneeskunde aan het ACTA en het Amsterdam UMC.
Verder lezen over de richtlijn antitrombotica?  Klik hier
Wanneer wel en wanneer niet stoppen met antitrombotica? Zie samenvatting richtlijn.

Aflevering 1: Het coronavirus in de mondzorgpraktijk
In podcast #1 (publicatiedatum: 2 maart 2020) is prof. dr. Fred R. Rozema te gast. Naast hoogleraar orale geneeskunde aan het ACTA en het Amsterdam UMC is Rozema lid van de ACTA-groep Infectiepreventie. Hoofdredacteur dr. Casper P. Bots gaat met hem in gesprek over het coronavirus. Hoe dien je als mondzorgverlener te handelen nu dit virus zich wereldwijd zo snel verspreidt? Hoe zit het met de symptomen? Is het geven van een hand besmettelijk? Helpt desinfecteren voldoende?
Verder lezen na deze podcast? Zie ook: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 en www.worldometers.info/