× ABONNEREN

NTVT onderzoeksbeurzen 

Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde wordt uitgegeven door de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis. Naast het uitgeven van een tijdschrift past het binnen haar doelstelling tandheelkundig onderzoek in Nederland te bevorderen. De Stichting doet dit onder meer door de toekenning van onderzoeksbeurzen. Een onderzoeksbeurs is € 100.000 groot en wordt toegekend ter ondersteuning van afdelingen of vakgroepen voor het opstarten van promotietrajecten. De onderzoeksbeurs is bedoeld voor de aanstelling van een promovendus. In het verlengde van de doelstelling van de Stichting zal de bevordering van de tandheelkunde in het algemeen met toekenning van de beurs gediend moeten zijn.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje