× ABONNEREN

10-Jaarsresultaten van implantaatgedragen volledig keramische restauratieve voorzieningen

Prothetische tandheelkunde

Door op 03-03-2017

In de afgelopen jaren zijn volledig keramische voorzieningen steeds populairder geworden dankzij hun goede esthetiek en biocompatibiliteit. Er is tot op heden slechts weinig onderzoek gedaan naar implantaatgedragen volledig keramische voorzieningen. Van dentaal gedragen voorzieningen is bekend dat de 5-jaarsresultaten vergelijkbaar zijn met die van indirect vervaardigde metaal-keramiekrestauraties. In dit onderzoek werden daarom de langetermijnresultaten van implantaatgedragen op zirkoniumdioxide gebaseerde restauratieve voorzieningen onderzocht. Hiervoor werden 2 materialen onderzocht: zirkoniumdioxide versterkt aluminium (ZTA) en yttrium versterkt zirkoniumdioxide (Y-TZP). De hypothese was dat de resultaten van de 2 materialen hetzelfde zouden zijn en vergelijkbaar met metaal-keramiekrestauraties.

Voor dit onderzoek werden 18 patiënten behandeld met in totaal 25 implantaatgedragen bruggen. Alle implantaten waren van het merk Astra Tech™ en werden geplaatst volgens specificatie van de fabrikant. De patiënten werden vervolgens in 2 groepen van gelijke grootte verdeeld: de ene groep kreeg ZTA-voorzieningen (n = 13) en de andere Y-TZP-voorzieningen (n = 12). Alle bruggen werden voorzien van opbakporselein en gecementeerd met zinkfosfaatcement.

De patiënten werden ieder jaar gecontroleerd door 2 gekalibreerde tandartsen. De bruggen werden beoordeeld en vervolgens gescoord als uitstekend, aanvaardbaar, herstelbaar of onacceptabel. Het verschil tussen de groepen werden gecalculeerd met een Fisher’s exact test. In aanvulling hierop werd de patiënten gevraagd hun tevredenheid over de behandeling te scoren van 0 voor niet tevreden tot 10 voor zeer tevreden, en werd hen gevraagd of ze de behandeling wel of niet zouden adviseren.

Het overlevingspercentage was 100%. Er werden wel fracturen in het opbakporselein waargenomen, 2 in de ZTA-groep (18%) en 7 in de Y-TZP-groep (68%). Geen van de bruggen diende vervangen te worden. Alle ontstane fracturen konden glad worden gepolijst. De patiënten gaven gemiddeld een 9,8 voor hun voorziening en allen zouden de behandeling aanbevelen.

Tweederde van de Y-TZP-bruggen vertoonde dus fracturen, wat relatief veel is. Dit onderzoek is echter reeds 10 jaar geleden gestart. Recentere, kortetermijnonderzoeken laten vergelijkbare resultaten zien voor Y-TZP- en metaal-keramische implantaatgedragen bruggen met betrekking tot chipping.

Er kan op basis van dit langetermijnonderzoek geconcludeerd worden dat, ondanks de aanwezigheid van fracturen in het opbakporselein, het overlevingspercentage en de patiënttevredenheid zeer goed waren. Bij implantaatgedragen voorzieningen zijn volledig keramische restauratieve bruggen een aanvaardbaar alternatief voor metaal-keramiek restauratieve bruggen.

Bron

  • Larsson C, Vult von Steyern P. Ten-year follow-up of implant-supported all-ceramic fixed dental prostheses: a randomized, prospective clinical trial. Int J Prosthodont 2016; 29: 31-34.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje