× ABONNEREN

110e jaargang NTvT 1. Het huidige denken over pathogenese, etiologie en preventie van cariës, afgezet tegen de denkbeelden van rond 1950

Door op 01-03-2003

Vijftig jaar geleden werd een intensief debat gevoerd tussen de aanhangers van de chemisch-parasitaire theorie van Miller en onderzoekers die de oorzaak van cariës in bacteriële enzymen zochten. In de jaren nadien hebben de aanhangers van de zuurtheorie definitief het pleit gewonnen en is de aandacht verlegd naar de rol van fluoride in het cariësproces. Fluoride werkt vertragend op het ontstaan van cariës en vooral op de progressie van witte vlekken. Daarnaast werd het natuurlijke herstel van initiële defecten via remineralisatie ontdekt en uitvoerig bestudeerd. Deze twee factoren tezamen boden de mogelijkheid van preventieve interventie bij initiële cariës en meer terughoudendheid bij restauratieve behandeling. Ondanks de verminderde prevalentie en incidentie van cariës blijft voortdurende aandacht voor tandbederf geboden, zowel in de algemene praktijk als in het tandheelkundig onderzoek.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje