× ABONNEREN

18 Jaar: verstandig kiezen! Informatievoorziening rond veranderende verzekeringsstatus

Door op 09-04-2021
 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Statistische verwerking
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

Vanaf het achttiende jaar wordt tandheelkundige zorg niet meer uit de basiszorgverzekering vergoed maar kan men zich vrijwillig aanvullend verzekeren. Doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de informatie die bijna 18-jarigen hierover ontvangen (deel A) en wat zij zouden wensen (deel B). Deel A bestond uit een deskonderzoek naar websites van 4 zorgverzekeraars en overheidsinstanties aangevuld met interviews met portefeuillehouders. Deel B bestond uit een vragenlijstonderzoek onder 18-jarige MBO 4- en VWO- scholieren (n = 106). De websites van zorgverzekeraars en Rijksoverheids­instanties bevatten enige informatie, 2 zorgverzekeraars stuurden per post informatie over tandheelkundige zorgverzekering en 1 nam daarnaast telefo­- nisch contact op. Het kennisniveau van 18-jarigen over het verzekerings­systeem was laag, informatie leek vaak niet te zijn ontvangen en informatie werd niet zelf opgezocht. VWO-scholieren hadden een voorkeur voor schrifte­lijke, MBO 4-studenten voor mondelinge informatie. De conclusie is dat informatie over de veranderende zorgverzekeringsstatus beschikbaar is maar de bijna-18-jarige onvoldoende bereikt. Samenwerking en duidelijkheid over de verantwoordelijkheden voor de informatieverstrekking wordt aanbevolen.

Auteursinformatie

 • M.T. de Ridder 1, A.A. Schuller 1, 2
 • Uit 1het Centrum Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMC Groningen en 2TNO in Leiden
 • Datum van acceptatie: 23 december 2020
 • Adres: mw. M.T. de Ridder, CTM, UMC Groningen, Antonius Deusinglaan 1, 9714AV Groningen
 • m.t.de.ridder@umcg.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje