× ABONNEREN

Aanbevelingen van een consensus­bijeenkomst over weefselsparende manieren om carieus weefsel uit dentine te verwijderen

 • Inleiding
 • Waarom aanbevelingen?
 • Wat is cariës?
 • Waarom gecaviteerde dentinelaesies restaureren?
 • Wat zijn de leidende principes bij de behandeling van gecaviteerde dentinelaesies?
 • Op welke wijze kunnen carieuze laesies in verschillende stadia van voortschrijding worden behandeld?
 • Mate van hardheid van carieus dentine
 • Hoe dient carieus weefsel te worden verwijderd in gebitselementen met een gezonde, asymptomatische pulpa?
 • Op welke wijze dient het verwijderen van carieus weefsel te worden uitgevoerd?
 • Voorbeelden van specifieke behandelprotocollen van dentinecaviteiten
 • Wat dient er te gebeuren nadat het carieuze weefsel uit de caviteit is verwijderd?
 • Op welke wijze dient een geëxcaveerde caviteit te worden gerestaureerd?
 • Wat moet er gedaan worden om de aanbevelingen in praktijk te brengen?
 • Samenvatting van de aanbevelingen
 • Literatuur
 • Verantwoording
 • Dankwoord in oorspronkelijk artikel

Samenvatting

De International Caries Consensus Collaboration (ICCC) heeft aanbevelingen gepresenteerd over de terminologie, de wijze van verwijderen van carieus weefsel en het behandelen van gecaviteerde carieuze laesies. Ze definieert cariës als de ziekte die behandeld dient te worden door de cariësactiviteit in gecaviteerde dentinelaesies te beheersen, door zoveel mogelijk gezond tandweefsel te behouden, de pulpa te beschermen en gebitselementen lang te laten functioneren. De ICCC beveelt de mate van hardheid aan als criterium om de klinische gevolgen van het demineralisatieproces te bepalen en definieert nieuwe strategieën om carieus weefsel selectief te verwijderen. Uitgangspunt is het adequaat verwijderen van de biofilm uit de gecaviteerde dentinelaesie. Alleen wanneer de gecaviteerde dentinelaesie niet gereinigd of verzegeld kan worden, is het geïndiceerd om invasief te interveniëren, met inachtneming van de principes van een minimaal invasieve benadering. Het aanbrengen van een restauratie vergemakkelijkt plaqueverwijdering, beschermt het pulpodentale complex en herstelt vorm, functie en esthetiek.

Auteursinformatie

 • A. Banerjee1, J.F. Frencken2, F. Schwendicke3, N.P.T. Innes4
 • Uit 1Conservative & MI Dentistry, King’s College London Dental Institute at Guy’s Hospital, King’s Health Partners, London, Verenigd Koninkrijk (UK), 2de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc in Nijmegen 3department of Operative and Preventive Dentistry, Charité - Universitätsmedizin Berlin in Duitsland en 4department Paediatric Dentistry van de Dundee Dental Hospital and School, University of Dundee, in Dundee (Verenigd Koninkrijk (UK)
 • Datum van acceptatie: 25 maart 2020
 • Adres: prof. dr. J.E. Frencken, Radboudumc, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
 • Jo.Frencken@radboudumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje