× ABONNEREN

Aanbrengen van fluoridevernis op cariëslaesies effectief

Kindertandheelkunde

Door op 09-12-2016

Het doel van dit onderzoek was het evalueren van de klinische werkzaamheid van fluorideapplicaties voor de remineraliserende potentie en het afremmen van het cariësproces bij kinderen. Daartoe werd een systematisch literatuuronderzoek gedaan over de periode 1948-2014 aan de hand van 4 databases: PubMed, Embase, Cochrane Library en ISI Web of Science. Hiervoor werden als zoektermen gebruikt: (fluoride) AND (remineralisation OR remineralization OR arresting) AND (children caries OR early childhood caries). Het betrof artikelen over de effecten van fluoride in de blijvende en tijdelijke dentitie. De titel en de samenvatting van 2.177 artikelen werden beoordeeld op taal (Engels) en bruikbaarheid. Wegens duplicatie vielen 134 artikelen af. Daarna bleven 100 complete publicaties over voor beoordeling op bruikbaarheid. Dat leidde tot een selectie van 17 publicaties over gerandomiseerde klinische experimenten ten aanzien van de toepassing van fluoride. Tien onderzoeken hadden betrekking op het remineraliserende effect van fluoride bij initiële glazuurlaesies en 7 op het remmend effect van zilverdiaminefluoride of nanozilverfluoride op dentinecariës.

Er volgde een meta-analyse van de resultaten van 4 onderzoeken over 5% NaF-vernis toegepast bij initiële glazuurlaesies. Het totale percentage gerealiseerde glazuurlaesies was 63,6 (95% betrouwbaarheidsinterval: 36,0-91,2%; p < 0,001). Tevens werd een meta-analyse uitgevoerd bij 5 onderzoeken over tot de remmende werking van 38% zilverdiaminefluoride bij dentinecariës. Het totale aandeel aan ‘arrested’ dentinelaesies was 65,9% (95% betrouwbaarheidsinterval: 41,2-90,7%; p < 0,001). De resultaten van de meest recente onderzoeken bevestigen deze uitkomsten.

Geconcludeerd kan worden dat professionele toepassing in de tijdelijke en blijvende dentitie van 5% NaF-vernis bij initiële glazuurlaesies en 38% zilverdiaminefluoride bij dentinelaesies effectief is.

De resultaten van dit onderzoek vragen om heroverweging van het opnemen in de basiszorg van de toepassing van fluoridevernis in de tijdelijke dentitie. Zilverdiaminefluoride (38%) is op dit moment verkrijgbaar in Nederland.

Bron

Gao SS, Zhang S, Mei ML, Lo EC, Chu CH. Caries remineralisation and arresting effect in children by professionally applied fluoride treatment - a systematic review. BMC Oral Health 2016; 16: 12.

Informatie

Auteur(s) R.J.M. Gruythuysen
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 december 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 12 - december 2016; 619

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje