× ABONNEREN

Aanklachten tegen tandartsen

Door op 01-01-2001
Doel van dit verkennend onderzoek was een indruk te krijgen van de klachten over verwijtbaar handelen in de tandheelkunde. Er heeft een literatuuronderzoek plaatsgevonden en een kwalitatief onderzoek onder 8 tandheelkundige adviseurs van de 9 in Nederland gevestigde aansprakelijkheidsverzekeraars. Uit het literatuuronderzoek kan worden opgemaakt dat het merendeel van de klagers in de Verenigde Staten vrouwen zijn in de leeftijd van 18 tot 45 jaar. Verder werd duidelijk dat voornamelijk beginnende tandartsen worden aangeklaagd en dat het klachtenpercentage met het aantal juristen toeneemt. De onderdelen van het vakgebied waarover geklaagd wordt, zijn voornamelijk chirurgie en kroon- en brugwerk. Uit het kwalitatieve onderzoek kwam naar voren dat de aangeklaagde tandartsen enerzijds oudere tandartsen zijn, die geen na- en bijscholing hebben gevolgd of de interesse in het vak hebben verloren en anderzijds de jonge beginnende (te) enthousiaste tandartsen. Als belangrijkste oorzaak wordt genoemd het niet serieus nemen van de patiënt. Voorts werd gewezen op het belang van een goed ingevulde behandelingskaart. Verder is het misbruik van de aansprakelijkheidsverzekering naar voren gekomen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje