× ABONNEREN

Aantal gebitselementen, kauwvermogen en cognitie

Gerodontologie

Door op 17-06-2021
  • Reacties (0)

Enkele onderzoeken zijn uitgevoerd naar de relatie tussen aantal gebitselementen, kauwvermogen en cognitie, maar consistente resultaten heeft dat niet opgeleverd. Een groep onderzoekers in Australië had als doelstelling deze relatie duidelijker in beeld te brengen.

Het onderzoek vond plaats onder 369 mannelijke 78-plussers in de staat New South Wales die al 8 jaar deelnamen aan een longitudinaal epidemiologisch verouderingsonderzoek. De mannen vulden een vragenlijst in over persoonlijke epidemiologische gegevens en algemene gezondheid. Met de 5 determinanten van de Fried-index werden de mannen geclassificeerd als gezond, prekwetsbaar of kwetsbaar. Om het cognitief functioneren vast te stellen, werd de Mini-Mental State Examination (MMSE) gebruikt. Oraal vond registratie plaats van het aantal gebitselementen, exclusief derde molaren en wortelresten. Aan de hand daarvan werden de mannen verdeeld in een groep met een functionele dentitie van 20 of meer gebitselementen en een groep met een onvoldoende functionele dentitie. Het subjectieve kauwvermogen werd bepaald door te vragen naar het vermogen om wel of niet 11 soorten voedsel te verwerken.

Gemiddeld waren de mannen 83,8 ± 4,2 jaar oud. Volgens de Fried-index waren 64 (17,3%) kwetsbaar en 208 (56,4%) prekwetsbaar. Slechts 17 (4,6%) hadden een MMSE-score die overeenkomt met een cognitieve beperking. Van 210 (57,2%) mannen representeerde het aantal gebitselementen een onvoldoende functionele dentitie. Het kauwvermogen bleek bij 101 (27,4%) mannen onvoldoende. Na correctie voor leeftijd en opleidingsniveau hadden mannen met een onvoldoende functionele dentitie statistisch significant vaker een cognitieve beperking (OR 1,62; 95% CI 1,07-2,43). Na correctie voor leeftijd en opleidingsniveau hadden mannen met een subjectief ervaren beperkt kauwvermogen statistisch significant vaker een cognitieve beperking (OR 1,61; 95% CI 1,03-2,49).

Conclusie. De resultaten van dit onderzoek bevestigen dat er een relatie bestaat tussen enerzijds het aantal gebitselementen en het objectieve kauwvermogen en anderzijds het cognitief functioneren. Of deze relatie causaal is, is echter nog steeds de vraag en dus een aanbevolen onderwerp voor toekomstig onderzoek.

Bron

Takehara S, Wright FAC, Waite LM, et al. Oral health and cognitive status in the Concord Health and Ageing in Men Project: A cross-sectional study in community-dwelling older Australian men. Gerodontology 2020; 37: 353-360.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 17 juni 2021
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 0 - editie - Epub Excerpten 2021

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog