× ABONNEREN

AB-profylaxe en immuungecompromitteerde patiënten

Door op 04-10-2019
 • Inleiding
 • Risico op infectieuze complicaties
 • Effecten van AB-profylaxe
 • Huidige algemene richtlijnen en de praktijk
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

Op basis van in de literatuur gevonden argumenten voor of tegen het voorschrijven van antibiotica (AB)-profylaxe bij tandheelkundige behandelingen aan immuungecompromitteerde patiënten, wordt geadviseerd geen AB-profylaxe toe te passen bij deze groep patiënten als zij een tandheelkundige behandeling ondergaan, tenzij er sprake is van een uitzondering. Deze uitzonderingen bestaan uit bepaalde immuungecompromitteerde patiënten bij wie ingeschat is dat zij wel een hoge kans hebben op het ontwikkelen van systemische infectieuze complicaties wanneer zij een tandheelkundige behandeling met hoog risico, zoals onder andere extracties of het plaatsen implantaten, ondergaan. Dit zijn patiënten met bijvoorbeeld een diepe neutropenie, een primaire immuundeficiëntie of patiënten die hoge doseringen of zeer sterke immunosuppressieve medicijnen gebruiken. Voor deze adviezen over toepassing van AB-profylaxe bij deze specifieke groep patiënten is in de literatuur weinig bewijs. Echter, dit bewijs is ook moeilijk te verkrijgen omdat het een kleine groep patiënten betreft.

Auteursinformatie

 • K. de Leeuw1, H. Bootsma1, A. Middel2, A. Vissink3
 • Uit de afdelingen 1Reumatologie & Klinische Immunologie, 2Interne Geneeskunde en 3Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Datum van acceptatie: 23 juli 2019
 • Adres: mw. dr. K. de Leeuw, UMCG, huispostcode AA21, Postbus 30001, 9700 RB Groningen
 • k.de.leeuw@umcg.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje