× ABONNEREN

AB-profylaxe en (pre)implantologische chirurgie

  • Inleiding
  • Literatuuronderzoek naar antibioticagebruik
  • Een casus
  • Conclusies
  • Literatuur

Samenvatting

Recente literatuur geeft aan dat bij een gezonde patiënt, die ter plaatse van de acceptorplaats voldoende botvolume bezit voor implantaatplaatsing, het verantwoord is om af te zien van profylactische toediening van antibiotica. De patiënt dient echter wel 1 dag voorafgaande aan de behandeling en minimaal 1 week postoperatief te spoelen met chloorhexidinedigluconaat. In het geval van een immuungecompromitteerde patiënt is een éénmalige antibioticagift 1 uur voor de behandeling (2 gram amoxicilline per os of 2 gram cefazoline intraveneus) geïndiceerd. Voor een gezonde patiënt geldt deze antibiotica (AB)-profylaxe ook indien autoloog bot, een botvuller of membranen worden aangebracht. Bij het oogsten van extraorale bottransplantaten lijkt AB-profylaxe niet geïndiceerd, maar omdat het geoogste bot in dezelfde behandelzitting intraoraal wordt aangebracht is het voor deze procedure wel geïndiceerd. De vraag of postoperatieve toediening van antibiotica nog wel nodig is, blijft openstaan.

Auteursinformatie

  • T. Kamps1, S. Kuipers2, J. ten Oever3, G.J. Meijer1
  • Uit de afdelingen 1Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, 2Medische Microbiologie en 3Interne Geneeskunde Infectiologie van het Radboud University Medical Center, Radboud Institute for Health Sciences, in Nijmegen
  • Datum van acceptatie: 23 juli 2019
  • Adres: prof. dr. G.J. Meijer, Radboudumc, postbus 9101, 6500HB, Nijmegen
  • gert.meijer@radboudumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje