× ABONNEREN

Acceptatie door ouders van verkleuring door zilverdiaminefluoride varieert

Kindertandheelkunde

Door op 05-01-2018

Toepassing van zilverdiaminefluoride (SDF) biedt mogelijkheden om traditionele restauratieve cariës te voorko men of te beperken. De onderzoekers hebben de acceptatie van de donkere verkleuring van het carieuze dentine door de behandeling met SDF onderzocht onder ouders van jonge kinderen in New York. De ouders (98 moeders, 22 vaders) van kinderen bij wie cariës was vastgesteld werden uitgenodigd deel te nemen aan een web-enquête waarbij foto’s van de behandeling werden getoond. Als co-variabele werd de behandelbaarheid van het kind meegenomen.

De meeste ouders (67,5%) vonden de verkleuring door SDF op posterieure gebitselementen esthetisch aanvaardbaar, slechts 29,7% van de ouders kwam tot hetzelfde oordeel voor zover het frontelementen betrof. Het verschil is significant (p < 0,001). Bij afwezigheid van gedragsproblemen tijdens traditionele restauratieve behandeling betrof de acceptatie van SDF door de ouders respectievelijk 53,6% voor de molaarstreek en 26,9% voor de frontstreek. De invloed van de variabele ‘behandelbaarheid’ op de acceptatie door de ouders blijkt significant te zijn (p < 0,001). Was het alternatief behandeling onder algehele anesthesie dan werd de verkleuring in de molaarstreek door 68,5% van de ouders acceptabel gevonden en door 60,3% in de frontstreek. In de analyse werden diverse achtergrondvariabelen meegenomen. Globaal bleek dat een lagere sociaaleconomische status gepaard gaat met een betere acceptatie van verkleuring door SDF.

Conclusie. De acceptatie door de ouders van verkleuring neemt toe als het een gebitselementen in de molaarstreek betreft, bij een lagere sociaaleconomische status, het kind moeite heeft met traditionele restauratieve behandeling en als behandeling onder algehele anesthesie anders niet kan worden vermeden.

In Nederland dient de mening van de ouders mee te wegen bij de behandelkeuze, maar is op basis van de wet ondergeschikt aan het belang van het kind. De ouders dienen hierover te worden voorgelicht.

Bron

  • Crystal YO, Janal MN, Hamilton DS, Niederman R. Parental perceptions and acceptance of silver diamine fluoride staining. J Am Dent Assoc 2017;148: 510-518.e4.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje