× ABONNEREN

Acetylsalicylzuurmedicatie niet onderbreken voor extractie(s)

Door op 05-02-2016

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

Rond de vraag of voor extractie van 1 of meer gebitselementen de medicatie met acetylsalicylzuur moet worden onderbroken, bestaan nog altijd twijfels. De doelstelling van een systematisch literatuuronderzoek met meta-analyse was deze vraag voor eens en wellicht voor altijd afdoende te beantwoorden.

Met de trefwoorden ‘aspirin’, ‘acetylsalicylic acid’, ‘ASA’, ‘tooth extraction’, ‘exodont’, ‘extraction’ en ‘oral surg’ werd gezocht in 3 elektronische literatuurbestanden. Voor de volledigheid werd dezelfde actie ondernomen in de Science Citation Index. Inclusiecriteria waren: Engels- of Chineestalig, (gerandomiseerd) gecontroleerd onderzoek, patiënten die langdurig acetylsalicylzuur gebruikten met als controlegroep mensen die geen anticoagulantia gebruikten of bij wie in verband met een extractie de medicatie met acetylsalicylzuur was onderbroken, nabloeding en bloedingstijd als uitkomstmaat, minimaal 10 patiënten in de experimentele groep. Uit de artikelen werden de volgende gegevens verzameld: patiëntkenmerken, doses acetylsalicylzuur, onderzoeksontwerp en resultaten. Een nabloeding werd gedefinieerd als een na 30 minuten nog steeds bloedende, goed overhechte extractie-alveole.

In eerste instantie werden 185 relevante artikelen gevonden. De literatuurlijsten hiervan werden nagelopen om aanvullende relevante artikelen te traceren. Na uitvoering van het gehele onderzoeksprotocol resteerden voor de meta-analyse 3 gerandomiseerde en 7 niet-gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken. Deze betroffen in totaal 529 personen die langdurig acetylsalicylzuur gebruikten en 1.223 controlepersonen. Het relatieve risico op een nabloeding na extractie(s) bleek bij de personen die langdurig acetylsalicylzuur gebruikten 2,46 groter dan bij de controlepersonen, met als 95%-betrouwbaarheidsinterval 1,45-4,81. De bloedingstijd verschilde echter niet statistisch significant tussen de groepen. Het gestandaardiseerde gemiddelde verschil was 0,63 met als 95%-betrouwbaarheidsinterval -0,04-1,31, ten nadele van de personen die langdurig acetylsalicylzuur gebruikten.

Op grond van deze bevindingen concluderen de onderzoekers dat langdurige medicatie met acetylsalicylzuur een verhoogd risico op een nabloeding na extractie(s) met zich meebrengt. Hoewel de bloedingstijd iets kan zijn verlengd, luidde de aanbeveling toch de medicatie met acetylsalicylzuur niet te onderbreken voor extractie(s), maar het accent te leggen op zorgvuldige lokale hemostatische maatregelen als overhechten en het toepassen van coagulatiebevorderende middelen.

Bron

Zhao B, Wang P, Dong Y, Zhu Y, Zhao H. Should aspirin be stopped before tooth extraction? A meta-analysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2015; 119: 522-530.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 februari 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 2 - februari 2016; 107-108

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje