× ABONNEREN

Achttienjaarsevaluatie Nexö-methode

Door op 04-03-2016

Sociale tandheelkunde

In de late jaren 1980 is in Denemarken een non-operatief cariëspreventieprogramma ontwikkeld om de progressie van cariës onder jonge kinderen te reduceren. Het programma werd vernoemd naar het eiland waar het experiment plaatsvond, Nexö. Dit programma is daarna ingezet op meerdere plaatsen om de strijd tegen cariës aan te gaan, waaronder in Moskou in 1994. In dit onderzoek werd het langetermijneffect na 18 jaar beschreven.

Drie groepen kinderen waren in 1994 aan dit onderzoek begonnen. In 2012 werden hiervan 2 groepen geëvalueerd, namelijk de toenmalige 6-jarigen en de toenmalige 11-jarigen. Beide leeftijdsgroepen bevatten oorspronkelijk 50 proefpersonen in zowel de test- als de controlegroep. In 2012 was meer dan 80% nog beschikbaar voor evaluatie door de oorspronkelijke beoordelaar, die niet op de hoogte was van de testconditie. Na het klinisch onderzoek werd een interview afgenomen. Ten slotte werden gegevens verzameld van een externe controlegroep van 100 24-jarigen en 100 28-jarigen in Moskou. Uitkomstvariabelen waren plaquescore, gezondheid gingiva en DMFT- en DMFS-scores.

In 2012 werd meer plaque aangetroffen bij de controlegroep dan bij de testgroep, maar er was geen verschil in gingivitisscore. De resultaten voor de 24-jarigen waren respectievelijk voor DMFT en DMFS: 7,0/10,5 voor de testgroep, 8,8/13,1 voor de controlegroep en 8,9/15,9 voor de externe controlegroep. Voor de 28-jarigen waren de uitkomsten respectievelijk: 6,7/10,8 voor de testgroep, 8,7/14,5 voor de controlegroep en 9,0/18,1 voor de externe controlegroep. De verschillen tussen de testgroep en de controlegroepen waren op 1 na alle significant. Tussen de oorspronkelijke en de externe controlegroep was geen verschil gevonden. De uitkomsten van het interview lieten zien dat de deelnemers uit de testgroep zich bewuster waren van de factoren die belangrijk zijn voor de beheersing van het cariësprobleem dan de controlegroepen.

Geconcludeerd werd dat voor deze groep van inwoners van Moskou een positief langetermijneffect van de Nexö-methode kon worden aangetoond.

Bron

Kuzmina I, Ekstrand KR. Outcomes 18 years after implementation of a nonoperative caries preventive program – the Nexö-method – on children in Moscow, Russia. Community Dent Oral Epidemiol 2015; 43: 308-316.

Informatie

Auteur(s) J.H.G. Poorterman
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 maart 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 3 - maart 2016; 156

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje