× ABONNEREN

Actiepunten ten behoeve van adequate mondzorg voor ouderen

Gerodontologie

Door op 07-12-2018

De wereldwijd verouderende bevolking stelt landelijke overheden en beleidsbepalers voor economische, sociale en organisatorische uitdagingen, ook op het gebied van de mondzorg. Als ouderen in de toekomst verzekerd willen zijn van voldoende, goed bereikbare en goed doordachte mondzorg moet duidelijk in beeld komen welke zorgbehoeften zij hebben en hoe groot de menskracht moet zijn om aan hun zorgbehoeften te voldoen. Dit artikel richt zich op de aanbevelingen uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie, getiteld ‘Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020’. De gerapporteerde aanbevelingen werkten de auteurs van dit artikel uit tot 10 actiepunten:

  1. De totale professie van zorgverleners moet effectieve preventieve mondzorg met gebruikmaking van betere zelfzorgmiddelen stimuleren. Om dit te verwezenlijken is een breed team van mondzorgverleners nodig.
  2. In zorgcentra voor dagverblijf en in woonzorgcentra moeten zorgverleners hulp kunnen bieden bij de dagelijkse mondverzorging.
  3. Mondzorg moet worden geïntegreerd in de totale zorgverlening.
  4. In 2020 moeten alle volwassenen levenslang een functionele dentitie hebben zonder gebitsprothesen. Om dit doel te bereiken is onderzoek nodig naar adequate behandelmethoden.
  5. Vooral minimaal invasieve behandelmethoden moeten worden toegepast.
  6. Door periodieke mondonderzoeken en door aandacht te besteden aan risicofactoren als roken, alcoholconsumptie en infectie met het humane papillomavirus moet mondkanker worden voorkomen.
  7. Onderwijs in gerontologie en gerodontologie aan (aanstaande) mondzorgverleners is van essentieel belang.
  8. Fabrikanten en onderzoekers moeten worden gestimuleerd om in gezamenlijkheid effectieve hulpmiddelen te ontwerpen voor diagnostiek, behandeling en zelfzorg.
  9. Overheden moeten zorgen voor adequate bekostiging van de mondzorg met steun van onderzoekers die de overheden informeren over welke zorg (kosten)effectief en wetenschappelijk gefundeerd is.
  10. Met betrekking tot punt 9 moet innovatief multidisciplinair onderzoek worden verricht.

Conclusie. Om de genoemde actiepunten te concretiseren, is samenwerking nodig tussen (mond)zorgverleners, onderzoekers, fabrikanten van mondzorgproducten, politici en beleidsbepalers.

Bron

Meurman JH, McKenna G, Murtooma H, et al. Managing our older population: the challenges ahead. J Dent Res 2018; 97: 1077–1078.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 7 december 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 12 - december 2018; 672

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje