× ABONNEREN

Activator of Herbst; wat is beter?

Door op 04-12-2020
 • Inleiding
 • Uitvoering
 • Kortetermijnresultaten
 • Langetermijneffecten
 • Beschouwing
 • Conclusies
 • Literatuur

Samenvatting

Om de groei van de onderkaak bij mandibulaire retrognatie te stimuleren en grote overjet te reduceren kan worden gebruikgemaakt van 2 typen apparatuur: uitneembare functionele apparatuur, de activatoren, en vastzittende functionele apparatuur, de Herbst-apparatuur. De activator, veelal bestaande uit een kunststofbasis, wordt geadviseerd 12-20 uur per dag te dragen. De Herbst-apparatuur is verbonden met banden om de molaren en premolaren waarbij de onderkaak continu door middel van een scharnier/telescoop naar voren wordt gehouden. Op korte termijn zijn beide effectief in het reduceren van de overjet, verbeteren van de molaarocclusie en het reduceren van de mandibulaire retrognatie. Hierbij is de vergelijkende literatuur niet eenduidig welk apparaat op welk niveau, skelettaal of dentoalveolair, efficiënter is. De losse apparatuur wordt meer geaccepteerd op jongere en de vaste op oudere puberteitsleeftijd. De stabiliteit van het behandeleffect op lange termijn wordt in de literatuur minimaal beschreven. De grootste stabiliteit lijkt voor de Herbst-apparatuur te gelden. Er wordt nauwelijks rekening gehouden met de impact van een veel toegepaste tweede behandelfase met vaste apparatuur, met mogelijk gebruik van intermaxillaire Klasse II-elastiektractie en retentie met behulp van functionele apparatuur.

 

 

 

 

 

Auteursinformatie

 • E.M. Kramer, G.J.C. Kramer
 • Uit de afdeling Alkmaarse Orthodontisten van de Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar Datum van acceptatie: 15 oktober 2020
 • Adres: mw. E.M. Kramer, Alkmaarse Orthodontisten, NWZ, Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar
 • sterre_kramer@hotmail.com

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje