× ABONNEREN

Adhesieve hechting aan het endodontisch behandelde gebitselement

Door op 07-02-2023
 • Inleiding
 • Materialen en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

Endodontische spoelmiddelen hebben een negatieve invloed op de fysieke eigenschappen van dentine. Door middel van een systematisch literatuuronderzoek is het effect van natriumhypochloriet en ethyleendiaminetetra-azijnzuur op de hechtsterkte aan dentine onderzocht. Inclusiecriteria waren microtrek- of afschuiftesten, spoelmiddelen natriumhypochloriet en/of ethyleendiaminetetra-azijnzuur, spoeltijd natriumhypochloriet ≥ 5 minuten, spoelen als onderdeel van de endodontische behandeling, humaan dentine, aanwezigheid van een controlegroep en geen preparatie voor een wortelkanaalstift. Van de 188 gevonden artikelen waren er 13 geschikt voor inclusie. Er was een lage bewijslast voor het verminderen van hechtsterkte aan dentine door het spoelen met natriumhypochloriet (spoeltijd: 5-40 minuten), en ook het aanvullend spoelen met ethyleendiaminetetra-azijnzuur vóór het gebruik van een tweestaps zelfetsend adhesief. Voor een tweestaps ets-en-spoeladhesief verminderde de hechtsterkte significant na het spoelen met natriumhypochloriet (spoeltijd: 10-60 minuten).

Auteursinformatie

 • M.C.F.M. de Kuijper
 • Uit de Expertisegroep Restauratieve Tandheelkunde en Biomaterialen van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMC Groningen/Universiteit van Groningen
 • Datum van acceptatie: 3 november 2022
 • Adres: dr. M.C.F.M. de Kuijper, CTM, Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen
 • m.c.f.m.de.kuijper@umcg.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje