× ABONNEREN

Afsluiting geïnfecteerd dentine leidt tot consolidatie

Kindertandheelkunde

Door op 09-12-2016

Het doel van dit onderzoek was het beschrijven van veranderingen in geïnfecteerd dentine bij tijdelijke molaren na restauratie met glasionomeercement. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 33 kinderen (gemiddelde leeftijd 6,0 ± 2,1 jaar) met ten minste 1 actieve diepe klinisch goed detecteerbare cariëslaesie. In totaal werden 43 tijdelijke molaren met diepe actieve carieuze laesies beoordeeld bij de start van de behandeling en 60 dagen na restauratie. De klinische analyse had betrekking op de kleur, consistentie en het effect op laserfluorescentie (LF). Hogere waarden voor LF zijn indicatief voor een hogere infectiegraad van dentine bij een diepe cariëslaesie. Aan de hand van dentinemonsters werd aanvullend laboratoriumonderzoek verricht met betrekking tot de bacteriële contaminatie, het gehalte aan mineralen, de structuur van het aangetaste dentine en het aanwezige collageen. Na 60 dagen werden de restauraties voorzichtig verwijderd voor nader onderzoek met het oog op de geselecteerde onderzoeksvariabalen. Vergeleken met de beginwaarden werden na 2 maanden lagere waarden voor LF waargenomen, een afgenomen bacteriële contaminatie, en een toegenomen compactheid van het dentine. In het carieuze dentine bleek het gehalte aan calcium en fosfor significant gestegen te zijn. Het gehalte aan fluoride in het dentine was toegenomen en de kleur van het dentine was donkerder, maar deze veranderingen bleken niet significant te zijn. Het aangetaste dentine met wijde sterk gecontamineerde tubuli veranderde na 2 maanden in beter georganiseerd dentine met meer compact intertubulair dentine en smallere tubuli.

De onderzoekers concluderen dat afdichting van geïnfecteerd dentine volstaat om het cariësproces in diepe cariëslaesies onder controle te brengen.

Dit onderzoek bevestigt de resultaten van eerdere onderzoeken, niet alleen in tijdelijke gebitselementen. Voor de praktijk is van belang dat volledige cariësverwijdering bij symptoomloze diepe cariëslaesies geen recht doet aan de herstelpotentie van de pulpa en de kans op een expositie vergroot.

Bron

Chibinski AC, Wambier L, Reis A, Wambier DS. Clinical, mineral and ultrastructural changes in carious dentin of primary molars after restoration. Int Dent J 2016; 66: 150-157.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje