× ABONNEREN

Agressie in de tandartspraktijk

Door op 01-06-2002

In dit verkennend kwalitatief onderzoek wordt geïnventariseerd in welke vormen agressie in de Nederlandse tandartspraktijk voorkomt. Aan de hand van een vragenlijst zijn 8 tandartsen en 1 tandartsassistente geïnterviewd die persoonlijk zijn benaderd of reageerden op een advertentie. Het onderzoek laat zien dat agressie in verschillende vormen in tandartsenpraktijken voorkomt en een grote invloed heeft op de slachtoffers. Agressief gedrag is vooral te verwachten bij patiënten die openstaande rekeningen hebben, therapieontrouw zijn, meermalen te laat komen of zonder te berichten niet op hun afspraak verschijnen. Agressie komt ook vaak voor als patiënten pijnklachten hebben en niet of niet meteen geholpen kunnen worden. De indruk bestaat dat agressief gedrag meer voorkomt bij patiënten die onder invloed van alcohol of drugs zijn, psychische problemen hebben of contacten hebben in het criminele milieu. Hoewel agressie in absolute zin weinig lijkt voor te komen, heeft het grote gevolgen voor de slachtoffers ervan. Het lijkt daarom zinvol om te onderzoeken welke rol tandartsen en hun hulppersoneel kunnen spelen bij het voorkomen van agressie.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje