× ABONNEREN

Algemene gezondheid, zorgkosten en tandartsbezoek van ouderen met verschillende orale status

 • Inleiding
 • Materiaal en methoden
 • Resultaten
 • Algemene gezondheid
 • Zorgkosten en tandartsbezoek
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur
 •  
 • Dankwoord
 • Verantwoording

Samenvatting

Cross-sectionele onderzoeken hebben aangetoond dat ouderen met een eigen dentitie en ouderen met een implantaatgedragen overkappingsprothese een betere gezondheid hebben dan ouderen met een conventionele gebitsprothese. Het is niet duidelijk of deze bevindingen standhouden wanneer dergelijke groepen ouderen in de tijd gevolgd worden. Daarom is in dit onderzoek een grote groep ouderen (75 jaar en ouder) met een eigen dentitie (n = 143.199), een implantaatgedragen overkappingsprothese (n = 6.503) of een conventionele gebitsprothese (n = 18.420) 8 jaar gevolgd. Ouderen met een conventionele gebitsprothese hadden meer chronische aandoeningen, hoger medicatiegebruik en hogere zorgkosten. Opvallend was dat het gezondheidsprofiel van ouderen met een implantaatgedragen overkappingsprothese over de periode van 8 jaar achteruitging. Op het moment dat een implantaatgedragen overkappingsprothese geplaatst wordt, lijkt het gezondheidsprofiel van deze groep het meest op dat van ouderen met een eigen dentitie, maar in de loop van de tijd verslechtert dit tot het niveau van ouderen met een conventionele gebitsprothese.

Auteursinformatie

 • M.H. Bakker1, A. Vissink1, G.M. Raghoebar1, L.L. Peters2, A. Visser1,3
 • Uit 1de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum in Groningen, 2de Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het UMC Groningen en 3het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMC Groningen
 • Datum van acceptatie: 15 december 2021
 • Adres: mw. M.H. Bakker, UMC Groningen, MKA-chirurgie, Afdeling Kaakchirurgie BB 71, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
 • m.h.bakker@umcg.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje