× ABONNEREN

Angio-oedeem in het aangezicht na medicatie met een ACE-remmer

Door op 06-05-2021
 • Gegeven
 • Medische anamnese
 • Orale anamnese
 • Onderzoek
 • Diagnostiek
 • Behandeling en resultaat
 • Beschouwing
 • Discussie
 • Literatuur

Samenvatting

Een 56-jarige vrouw kreeg plotsklaps een zwelling van de rechterwang en het rechterdeel van de bovenlip en wendde zich eerst tot haar huisarts en vervolgens tot haar huistandarts. Zij was sinds 2 jaar onder behandeling van een oncoloog vanwege een ovariumcarcinoom en gebruikte sinds kort op indicatie van haar huisarts als antihypertensivum de ACE-remmer enalapril. Overleg tussen haar huistandarts, huisarts en oncoloog leidde tot de diagnose angio-oedeem als bijwerking van enalapril. De huisarts verving enalapril door de angiotensinereceptorblokker losartan. De zwelling verdween binnen 2 dagen. Dit type angio-oedeem manifesteert zich voornamelijk in het hoofd-halsgebied. Orofarynx-, tong- en larynxoedeem zijn zeer risicovol omdat ze luchtwegobstructie kunnen veroorzaken. Tegenwoordig kan een levensbedreigende of dodelijke situatie meestal worden voorkomen door de betere attentie van (tand)artsen. Toch duikt een dergelijke situatie van angio-oedeem af en toe nog op.

Auteursinformatie

 • K.H. Phoa1, P.G.M.A. Zweers2, C. de Baat3
 • Uit 1het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden, 2het Bijwerkingencentrum LAREB in ’s Hertogenbosch, 3Fresh Unieke Mondzorg in Woerden
 • Datum van acceptatie: 16 maart 2021
 • Adres: K.H. Phoa, Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, LUMC, Postbus 9600, 2300 RC Leiden
 • k.h.phoa@lumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje